ת"ק 22796-12-20 לב ואח' נ' בשביל הזהב תיירות בע"מ

אולי יעניין אותך גם

ביטול עסקת מכר מרחוק על-ידי אזרחים ותיקים (פסק-דין, תביעות קטנות ראשל"צ, הרשמת נעמה טלמן-בולטין):

העובדות: תביעה קטנה בעניין ביטול עסקת נופש על-ידי אזרחים ותיקים. התובעים, זוג בשנות ה-70 לחייהם, טענו כי נרשמו לנופש לאחר שקיבלו בדוא"ל מודעת פרסום מהנתבעת וכי העסקה הייתה טלפונית ובדוא"ל בלבד. משכך, טענו התובעים כי מדובר בעסקת מכר מרחוק, והנתבעת לא הייתה זכאית לחייב אותם ב-70% מגובה העסקה לאחר ביטולה. הנתבעת טענה, בין היתר, כי אין מדובר בעסקת מכר מרחוק משום שמדובר בפנייה שנעשתה לאור היכרות מוקדמת בין הצדדים.

נפסק: מטרת התיקון לחוק הגנת הצרכן היתה להגן על צרכנים הנמנים עם אוכלוסיות מיוחדות, שהתקשרו עם עוסק בעסקת מכר מרחוק, שעה שהסכמתם הממשית וגמירות דעתם לביצוע העסקה מוטלות בספק. המחוקק סבר כי לגבי אוכלוסיות אלה, כגון אזרחים ותיקים, קיים חשש שהעסקה נכרתה עקב לחץ שיווקי שהופעל על הצרכן, או בנסיבות בהן לא הובנו פרטי העסקה באופן מלא, ועל כן יש הצדקה להאריך את תקופת הביטול.

עסקת מכר מרחוק היא עסקה במסגרתה פונה משווק אל רוכש פוטנציאלי ועקב כך מתבצעת בין הצדדים עסקה, כשלא התקיימה נוכחות משותפת של הצדדים. עסקה שנכרתה בעקבות פניה של עוסק לצרכן ניתנת לביטול על ידי אזרח ותיק תוך ארבעה חודשים. על מנת שתתקיים עסקת מכר מרחוק אין לדרוש פנייה של העוסק לצרכן הקשורה בהכרח לעסקה שהתבצעה בסופו של דבר. די שהמסר השיווקי של העוסק, הכולל הצעה להתקשר בעסקה ללא נוכחות משותפת של הצדדים, הגיע לצרכן (אף אם באמצעות כניסה יזומה לאתר החברה) ובעקבותיו נעשתה עסקה בדרך זו.

הנתבעת מפרסמת את שירותיה, בין היתר באתר האינטרנט שלה בו עיינו התובעים במהלך ביצוע העסקה, ומשכך מדובר בעסקת מכר מרחוק. עיון של לקוח באתר של עוסק, בו מפורסמת האפשרות להתקשר בעסקה ללא נוכחות משותפת, עונה על דרישות הסעיף אף אם הכניסה הראשונית לאתר הייתה ביוזמת הצרכן. מדובר בפניה של עוסק לצרכן אף אם הצרכן הוא זה שיזם או חיפש אותה. יש לקבל את התביעה ולהשיב לתובעים את דמי הביטול שנגבו מהם.