תא"מ 63363-06-18 זאפ גרופ בע"מ נ' וולקוב

אולי יעניין אותך גם

כאשר מועלית טענה נגד חתימה אלקטרונית, ולא הוכח שהחתימות נעשו על גבי טאבלט בו הוצגה לנתבע ההזמנה כולה, החתימות נעדרות כל ערך משפטי (פסק-דין, שלום י-ם, הרשמת אביגיל ון-קרפלד):

העובדות: תביעה לסכום קצוב שהנתבע התנגד לה. התובעת טענה, בין היתר, כי התקשרה עם הנתבע בהסכם, בעל תקופת התחייבות מינימלית, לפיו תפרסם את עסקי הנתבע באמצעי מדיה שונים, אך הנתבע נמנע מלשלם לה עבור השירותים שקיבל. הנתבע טען, בין היתר, כי נפגש עם נציג התובעת במכולת בשכונה לשם כריתת הסכם למתן שירותי פרסום, וכי השתמשו בחתימתו על מסך טאבלט של סוכן התובעת, ללא הסכמתו. לטענת הנתבע ההסכם נחתם לתקופה אחרת, שעבורה שילם באופן מלא, וכי נציג התובעת שינה את ההסכם והכניס בו תנאים מקפחים.

נפסק: לפני הפגישה עם נציג התובעת לא סוכמו עם הנתבע תנאי ההתקשרות. התובע טען שההסכם היה בע"פ, נחתם בטאבלט ולא ניתן לו לראות את ההסכם. הנתבעת אישרה שהיא מחתימה על טאבלט. הנתבע העלה טענות לגבי אופן החתמתו. לא הודגם בפני ביהמ"ש כיצד נעשה הליך ההחתמה על גבי טאבלט, מה רואה הלקוח בעת החתימה וכו'.

עלתה אצל ביהמ"ש תהייה של ממש לגבי החתימה שהוצגה על גבי ההזמנה. מדובר בעמוד בהזמנה שבו צוינה תקופת ההתקשרות, סכום ההתקשרות והתנאי שלא ניתן לבטל את ההזמנה לפני תום תקופת ההתקשרות. החתימה בעמוד זה שונה במובהק מהחתימות האחרות של הנתבע המופיעות בעמודים האחרים של ההזמנה והן בכתבי בי-דין בתיק. לא הוצע הסבר כלשהוא להבדל לשוני המהותי בחתימה בעמוד ההזמנה. עולה שהתובע נדרש לחתום על מסמכים שעליהם נכתב "חתימה זו מהווה אישור לתנאים שבדף האחורי" ומנגד לכאורה החתימה השונה.

ראיות התובעת תומכות בגרסת הנתבע ועולה מהן שהוא טען בפני נציגת התובעת, טלפונית, שחתם על חוזה לחודשיים. החתימה בעמוד ההזמנה, בו פורטה תקופת התקשרות של 12 חודשים, שונה במובהק מיתר חתימות הנתבע. החתימה שונה גם מבלי להזדקק למומחה לכתב יד, שלא יוכל לסייע במקרה זה שבו מדובר בחתימות אלקטרוניות על טאבלט. כאשר מועלית טענה כנגד חתימה אלקטרונית והתובעת לא הוכיחה שהחתימות נעשו על גבי טאבלט שבו הוצגה לנתבע ההזמנה כולה, כולל תקופת ההתקשרות, החתימות נעדרות כל ערך משפטי [עניין שמעון - ת"א 27082-04-12].

יתר על כן האותיות בהזמנה בחלקן קטנות מאוד וגם לכך יש לתת משקל. בית המשפט התרשם מפערי כוחות בין הצדדים. בית המשפט לא שוכנע כי הנתבע ידע שהוא חותם על הזמנה שבה נרשם שההתקשרות היא ל-12 חודשים, או שהחתימות משקפות הסכמה וגמירות דעת להתקשרות כזו. התובעת לא הביאה את הסוכן לעדות, שהוא עד חיוני, והדבר נזקף לחובתה. מנהל המחלקה המשפטית שהעיד מעולם לא עמד מול הנתבע ולא נכח בהתקשרות. למעשה התובעת לא העמידה גרסה נגדית לטענות הנתבע מעבר להגשת ההזמנה השנויה במחלוקת. 

ההסכם נשלח למחרת לנתבע בדוא"ל. עולה תהייה מדוע לא שלחה התובעת את ההזמנה והתנאים לפני הפגישה עם הנתבע ולפני החתימה כדי לאפשר לנתבע הזדמנות לעיין בהם. מדובר בהנהלות עסקית לא הוגנת שבה לא נמסרים פרטים מעורפלים ולא מלאים בעת פנייה טלפונית, לא ניתנת הזדמנות לעיין בהזמנה ובתנאיה לפני חתימה וההחתמה נעשית על טאבלט בפגישה במכולת כשהסכומים שעליהם דובר טלפונית רחוקים מאוד מהסכומים הסופיים. מדובר בהתנהלות הפוגעת בוודאות הצרכנית של הלקוחות ובבטחון הצרכני בביצוע עסקאות מסחריות בהוגנות. מדובר בהתנהלות מסחרית שאין לקבלה.

גם אם חוק הגנת הצרכן אינו חל במקרה זה, עקרונות חוזיים של תום לב ודרך מקובלת, כמו גם הוגנות עסקית, מחייבים מתן הזדמנות ללקוח לעיין בהזמנה ותנאיה לפני החתימה. בפרט כאשר מדובר בעסקה נטענת של עשרות אלפי שקלים. התביעה נדחתה. התובעת תשלם לנתבע הוצאות בסך 5,000 ש"ח.