ת"א 27082-04-12 אילן שמעון נ' חברת פרטנר תקשורת בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום י-ם, השופט אלכסנדר רון): תביעות נגדיות שעניינן בהתקשרות לרכישת שירותי תקשורת סלולארית. התובע טען שפרטי ההתקשרות שהוצגו בפניו בע"פ על-ידי נציג הנתבעת היו שונים קיצונית מכפי שנכתב בהסכם, אותו קיבל לידיו רק בחלוף חודשים. בין היתר טען התובע כי חתם באופן אלקטרוני, פעם אחת ובאמצעות "פד אלקטרוני", על הסכם ההתקשרות וכי חתימתו זו הועתקה באופן אלקטרוני מספר רב של פעמים על ההסכם המקורי וכן הועתקה להסכם נוסף, ללא הסכמתו. ביהמ"ש הורה על מינוי מומחה לזיהוי כתבי יד שנדרש לשני ההסכמים נשוא התביעה. נפסק -

אין מחלוקת שכל חתימות התובע על ההסכם הראשון הינן העתק אלקטרוני של חתימתו היחידה על-גבי הפד האלקטרוני. ביחס להסכם עליו הכחיש התובע שחתם, יש בחוות דעת המומחה לבסס את טענת התובע שאת חתימתו על ההסכם השני זייף מי מטעם הנתבעת.

ההסכם הראשון - יש לקבל את גרסת התובע בכל הנוגע לפרטי ההתקשרות וההבטחות שניתנו לו. באשר לחתימה באמצעות הפד האלקטרוני: חתימה לא נועדה להוות קישוט על-גבי המסמך, אלא כדי להצביע על הסכמת החותם לתוכנו של המסמך. חתימה על פד אלקטרוני שאינו מציג כלל את המסמך ואין כלל אפשרות לקרוא אותו, הינה חתימה הנעדרת כל ערך משפטי. העובדה שמחשב הנתבעת משוכלל דיו כדי לשכפל את החתימה במקומות שונים וכביכול לתת תוקף להסכם בן כ-57 עמודים, שעל פני הדברים אין בנמצא מי המסוגל לקרוא אותו עובר לביצוע חתימתו על גבי הפד האלקטרוני, אין בה כדי ללמד על דבר, אולי מלבד העובדה שנתברכה הנתבעת במערכת דיגיטלית משובחת. בוודאי שאין ללמד בכך על חתימה המשקפת הסכמה ועל מסמך שהובא לכאורה לידיעתו של החותם.

ההסכם השני - כשעל הפרק הסכם הנושא חתימות מזוייפות, פטור בית המשפט מלהתייחס אליו. חומרת הפרשה מצדיקה שישקלו הצדדים את העברת השאלה מי זייף את חתימת התובע לחקירת המשטרה. התובע זכאי להשבה מלאה של הסכומים ששילם לנתבעת (42,406 ש"ח), השבת הסכומים ששילם כקנס יציאה לסלקום (6,222 ש"ח), פיצוי עבור עוגמת נפש (10,000 ש"ח), הוצאות משפט (20,000 ש"ח וחלקו של התובע במימון חוות דעת המומחה) והשבה חלקית של סכום האגרה.