ע/2/21 רב"ט ש' כ' נ' התובע הצבאי הראשי

אולי יעניין אותך גם

האחריות הפלילית להפצת תמונה פוגענית מיוחסת לא רק לאדם הראשון ב'שרשרת ההפצה', אלא גם לכל אדם שקיבל לידיו את אותה תמונה ובחר להעבירם הלאה (פסק-דין, ביה"ד הצבאי לערעורים, השופטים מרקמן, זומר ובן עמי):

העובדות: ערעור על פסק-דינו של ביה"ד הצבאי המחוזי במחוז שיפוט הצפון [צפון (מחוזי) 141/19 - הקובץ באדיבות המאגר המשפטי "נבו"]. המערער הורשע, לפי הודאתו, בעבירות של הטרדה מינית (סעיפים 3(א)(5א) ו-5(א) לחוק למניעת הטרדה מינית) ושיבוש מהלכי משפט (סעיף 244 לחוק העונשין). המערער נענה לבקשת חייל אחר, להפיץ תמונות עירום של חיילת שעמה היה אותו חייל במערכת יחסים זוגית, ואשר במסגרתה שלחה לו את התמונות.

המערער פרסם את התמונות בקבוצת WhatsApp המיועדת לשיתוף סרטונים מיניים, וזאת יחד עם תמונת פרופיל הפייסבוק של המתלוננת הכוללת את שמה המלא. בהמשך המערער מחק ממכשיר הטלפון את התמונות ואת התכתובות הנוגעות לעניין. ביה"ד המחוזי השית על המערער 135 ימי מאסר לריצוי בפועל, מאסר על תנאי, הורדה לדרגת טוראי וכן הורה לו לפצות את המתלוננת ב-6,000 ש"ח. הערעור הוגש על חומרת עונש המאסר שהושת על המערער.

נפסק: הערעור התקבל חלקית. עבירת ההטרדה המינית על ידי פרסום משפיל נוספה לספר החוקים בשנת 2014, כשלצידה עונש מרבי של חמש שנות מאסר, מתוך ראיית המחוקק את הפרסום לא רק כפגיעה בפרטיות, אלא גם כהטרדה מינית חמורה. פסיקת ביהמ"ש העליון התוותה את הענישה המחמירה הראויה לעבירה זו [ע"פ 5090/18; רע"פ 1024/21]. דומה כי הקלות שבה הועברו תמונותיה האינטימיות של המתלוננת ממכשירו של החייל אל מכשירו של המערער, וממנו אל קבוצת ה"וואטספ" המיועדת לשיתוף תכנים מיניים, היא בבחינת דוגמה מובהקת לרעה החולה שעמה ביקש המחוקק להתמודד, באמצעות חקיקת העבירה. הקידמה הטכנולוגית וזמינות הצילום בעידן הדיגיטלי, אחסונו והפצתו, מחייבים את מערכת השפיטה לתרום את תרומתה למלחמת החורמה בתיעוד פוגעני של הזולת, תוך רמיסת כבודו ופרטיותו.

אכן לא היה זה המערער שצילם את התמונות, או הפר אמון אשר נתנה בו המתלוננת באופן אישי ואין נטען כי ביקש להתנקם במתלוננת. ברם, משהיה המערער מודע למניעיו של החייל בהפצת התמונות, ונקט צעדים שאפשרו את הוצאת הדבר אל הפועל, עד כדי צירוף פרופיל ה"פייסבוק" של המתלוננת אל התמונות שהפיץ, הפך, בהכרח, לשותף שווה בביצוע המעשים. לא לחינם, האחריות הפלילית להפצת תמונה או סרטון פוגעניים מיוחסת לא רק לאדם הראשון ב'שרשרת ההפצה', אלא גם לכל אדם שקיבל לידיו את אותה תמונה או סרטון, ובחר להעבירם הלאה. המערער נקט צעדים אקטיביים להפצת התמונות, אל פלטפורמה שמטרתה המוצהרת היא שיתוף תכנים מיניים. לכל אלה מצטרפת הפגיעה בערכי הרעות ויחסי האמון החייבים לשרור בין חיילים.

נוכח האמור, אין מקום להתערב במתחם העונש ההולם שקבע ביה"ד קמא וכן אין מקום להתערב בתקופת המאסר לריצוי בפועל שהושתה על המערער. בתקופה זו של מאסר יש כדי לשקף נכונה את ההתחשבות בהודאת המערער באשמה, בשיתוף הפעולה שלו בחקירה ובנכונותו להתנצל בפני המתלוננת ולפצותה. עוד מגלם העונש את ההתחשבות בנסיבותיו האישיות והמשפחתיות של המערער, ואת הפגיעה של העונש במשפחתו, שבה הוא תומך כלכלית. על-אף האמור, יש להתערב בהחלטה על אופן ריצוי העונש, כך ש-45 ימים מבין 135 ימי המאסר ירוצו בדרך של כליאה, בעוד היתרה תרוצה בדרך של עבודה צבאית.