רע"פ 1024/21 אבו עצא נ' מדינת ישראל

אולי יעניין אותך גם

הפצת תמונות עירום של אדם ללא הסכמתו מהווה פגיעה בצנעת הפרט שלו, בפרטיותו, הלבנת פניו וביזויו ברבים, וכן פגיעה בזכויותיו הבסיסיות לפרטיות, לכבודו ולשמו הטוב (החלטה, ביהמ"ש העליון, השופט יוסף אלרון):

העובדות: בקשת רשות ערעור על פסק-דינו של ביהמ"ש המחוזי בב"ש [ע"פ 20323-07-20], שדחה את ערעור המבקש על הכרעת-דינו וגזר-דינו של ביהמ"ש השלום בב"ש [ת"פ 71253-09-16]. לפי האישום, המבקש פרץ לרכבה של המתלוננת ונטל ממנו תיק עם טלפון נייד. המבקש מצא בטלפון הנייד שתי תמונות אינטימיות של המתלוננת והפיץ אותן בחשבון האינסטגרם הפרטי שלה, תוך שהוא מתחזה לה. התמונות הופצו לאחר מכן באתרים נוספים. למחרת המבקש מחק את כל תכני הטלפון ומכר אותו לקטין.

ביהמ"ש השלום הרשיע את המבקש בעבירות של פריצה וגניבה מרכב, חדירה לחומר מחשב ושיבוש או הפרעה לחומר מחשב ולמחשב, הטרדה מינית ופגיעה בפרטיות, בנוסף לעבירות נוספות. ביהמ"ש השלום גזר על המבקש 45 חודשי מאסר בפועל, קנס בסך 5,000 ש"ח, פיצוי למתלוננת בסך 16,000 ש"ח, פיצוי למתלוננים באישומים הנוספים וכן פסילת רישיון נהיגה למשך 36 חודשים. ערעור המבקש נדחה כאמור. מכאן בקשת רשות הערעור.

נפסק: דין הבקשה להידחות. הלכה היא כי רשות ערעור "בגלגול שלישי" תינתן רק במקרים שבהם מתעוררת שאלה משפטית בעלת חשיבות ציבורית החורגת מעניינם של הצדדים להליך, או כאשר קיים חשש ממשי לעיוות דין או אי צדק קיצוני שנגרם למבקש. עניינו של המבקש אינו נמנה על מקרים חריגים אלה. עיקר טענות המבקש מופנות כלפי קביעות שבעובדה של הערכאות הקודמות, אשר אין זה מדרכה של ערכאת הערעור להתערב בהן – קל וחומר ב"גלגול שלישי".

חומרת מעשי המבקש מדברת בעד עצמה. הפצת תמונות עירום של אדם ללא הסכמתו מהווה פגיעה בצנעת הפרט שלו, בפרטיותו, הלבנת פניו וביזויו ברבים, וכן פגיעה בזכויותיו הבסיסיות לפרטיות, לכבודו ולשמו הטוב. על רקע זה נחקק סעיף 3(א)(5א) לחוק למניעת הטרדה מינית, הקובע הטרדה מינית כפרסום צילום משפיל או מבזה, המתמקד במיניותו של קורבן העבירה. חקיקה זו מבטאת את ההכרה בכך שהמרחב הווירטואלי מהווה כר פורה לפגיעה מינית, המאפשר הפצת תמונות פוגעניות בתפוצה בלתי מוגבלת, אשר יש בה כדי להסב פגיעה מתמשכת ובלתי הפיכה לקורבן. לאור הפגיעה הקשה בקורבן הנלווית לביצוע העבירה, ובשים לב לכך שלא פעם האפשרות לאתר את העבריין מוגבלת ביותר, נחוצה מדיניות ענישה מחמירה אשר תרתיע עבריינים פוטנציאליים מלבצע את מעשיהם.