ע"מ 21579-01-20 פלוני נ' רשות המיסים – פקיד שומה אילת

אולי יעניין אותך גם

אישור בקשה למתן עדות בהיוועדות חזותית, בשים לב לקשיים הייחודיים שמעוררת מגפת הקורונה (החלטה, מחוזי ב"ש, השופטת יעל ייטב):

העובדות: בקשת המערער לאפשר את חקירתם הנגדית, שלו ושל אחד מעדיו, באמצעות היוועדות חזותית. הערעור הוגש על שומה שקבע המשיב. המערער טען, בין היתר, כי הוא תושב ניו-זילנד וסובל מבעיות רפואיות שבעטיין הוא מצוי ברמת סיכון גבוהה להידבק בנגיף הקורונה. המשיב התנגד לבקשה.

נפסק: תקנה 72(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 קובעת את סמכות ביהמ"ש להתיר שמיעת עדות בדרך של היוועדות חזותית, אם השתכנע שהתקיימו תנאים אלה: 1. הגעת העד לביהמ"ש תקשה עליו מאוד והוא נתן את הסכמתו למתן עדות בדרך זו; 2. עדותו של העד חיונית לשאלות השנויות במחלוקת; 3. אין מניעה מבחינת מדינת החוץ לשמיעת עדות זו בתחומה. הוראת התקנה, המקנה סמכות מפורשת לביהמ"ש להתיר גביית עדות בהיוועדות חזותית, מחזקת ומרחיבה את המגמה שהתפתחה בפסיקה ברבות השנים, בד בבד עם ההתפתחות הטכנולוגית, לגמישות בהיעתרות לבקשות למתן עדות בהיוועדות חזותית. עיגון האפשרות למתן עדות בהיוועדות חזותית בתקנות מחזק את ההכרה בדרך זו למתן עדות, במקרים המתאימים ובתנאים שנקבעו בתקנה.

אף שמתן עדות בדרך זו לא תעשה כדבר שבשגרה, היותם של העדים תושבי חוץ, לצד בעיות בריאותיות, מצדיקה היעתרות לבקשה. הנטיה לקבל את הבקשה גוברת לעת הזו, בשים לב לקשיים הייחודיים שמעוררת מגפת הקורונה. במקרה זה מדובר בשני עדים המתגוררים מחוץ לישראל מגורים של קבע. השניים הציגו אישורים רפואיים המעידים על סיכון מוגבר להדבקה ולסיכון חיים ועמדו על הקשיים להגיע לישראל לשם מתן העדות, בין היתר בשל ההגבלות על טיסות לארץ, אך בעיקר בשל סיבות בריאותיות. אף שהדרישה להגשת בקשה בתום לב הושמטה מתקנה 72, ביהמ"ש התרשם כי הבקשה הוגשה בתום לב. הבקשה התקבלה.