ת"א 59120-09-16 לוי נ' גיגי

אולי יעניין אותך גם

הנתבע פרסם לשון הרע בפייסבוק, אך התביעה נדחתה לאור הסכמה בין הצדדים כי התביעה תסולק במידה והנתבע יפרסם התנצלות (פסק-דין, שלום צפת, השופט רונן פיין):

העובדות: תביעת לשון הרע. התובע עבד כמנהל לוגיסטי במפעל בקצרין והנתבע הועסק במפעל כמלגזן. התביעה הוגשה בגין שלושה פרסומים שכתב הנתבע בפייסבוק (עליהם התנצל לאחר מכן כחלק מפשרה אליה הגיע עם התובע).

נפסק: דין התביעה להידחות. אין חולק באשר לאחריות הנתבע לתוכן הפרסומים שנכתבו בהצגת שמו. פעולה ישירה של כתיבת "סטטוס" או "פוסט" ברשת חברתית היא פרסום כמובנו בחוק, ועל כן עשויה להקים עילה לתביעה ככל שיש בו משום לשון הרע. במוקד התביעה ביטויים שפורסמו בשתי תגוביות ובפוסט אחד. לא עלה בידי התובע להוכיח ששתי התגוביות הן פרסום המהווה לשון הרע. אשר לפוסט, על פי הפרטים שתוארו בו יכולים הקוראים, לכל הפחות חבריו של הנתבע שעובדים במפעל, להבין כי הדברים כוונו אל התובע. בפוסט נכתבו ביטויים פוגעניים, בזויים ומשפילים, אותם יש להוקיע מהשיח הציבורי. מדובר באמירות המהוות לשון הרע. לא עומדות לנתבע הגנות החוק בעניין זה.

התובע לא הוכיח כי הייתה מצד הנתבע כוונה של ממש לפגוע בו, בהינתן הודעת ההתנצלות שפרסם הנתבע בעיתונות האזורית מיד עם היוודע לו דבר התביעה כנגדו. הנתבע אף פרסם התנצלות נוספת בדף הפייסבוק שלו. לו היתה התביעה מתקבלת, היה נפסק פיצוי כספי על הרף הנמוך ביותר, הואיל ומדובר בפרסום אחד בלבד, אליו נחשפו כ-30 מחבריו של הנתבע, ובהינתן שהנתבע פעל באופן מידי לרפא הפגיעה בעצם הסרת הפוסט ופרסום שתי הודעות התנצלות פומביות לקהל רחב ביותר. לא ניתן להתעלם מכך שהתובע בחר להגיש תביעה נגד הנתבע מבלי שקדמה לכך כל פנייה. יש לקבל גרסת הנתבע לפיה הסכם הפשרה שהושג בינו ובין ב"כ התובע היה כי התביעה כנגדו תסולק במלואה, בכפוף לפרסום נוסח ההתנצלות. לפיכך דין התביעה להידחות בהתאם להסכם הפשרה בין הצדדים.