ת"א 36715-10-18 VTB Bank PJSC נ' אלכסנדרוביץ'

אולי יעניין אותך גם

יש להרחיב את גדר המקרים שבהם יתיר ביהמ"ש גביית עדות בחו"ל באמצעות היוועדות חזותית (החלטה, מחוזי מרכז-לוד, השופט מיכאל תמיר):

העובדות: בקשת הנתבע לדחות שני מועדים של דיוני הוכחות ובקשת התובעת לקיים את הדיונים באמצעות היוועדות חזותית. התובענה היא לאכיפת פסק חוץ שניתן נגד הנתבע ולטובת התובעת בבית משפט במוסקבה. 

נפסק: בתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, הוסדרה האפשרות להורות על חקירת עדים באמצעות היוועדות חזותית. בניגוד להלכות עבר, לפיהן חקירה בהיוועדות חזותית הייתה חריג שאפשר לעשות בו שימוש מוגבל במקרים חריגים, בשנים האחרונות, לאור ההתפחויות הטכנולוגיות, בתי המשפט נוהגים להיעתר לבקשות לניהול חקירות בהיוועדות חזותית במקרים רבים יותר. יש להרחיב את גדר המקרים שבהם יתיר ביהמ"ש גביית עדות בחו"ל באמצעות היוועדות חזותית.

בתקנות סדר הדין האזרחי הקודמות לא הייתה התייחסות לחקירות בהיוועדות חזותית, וסמכות ביהמ"ש להורות על כך נגזרה מפרשנות של סעיף 13 לפקודת הראיות ולאחר מכן על יסוד תקנה 15 לתקנות עזרה משפטית בין מדינות. בתקנה 72 לתקנות החדשות הוכרה במפורש האפשרות להורות על קיום חקירות בדרך של היוועדות חזותית. 

בקשת התובעת הוגשה בתום לב בשל מגבלות הקורונה המונעות או לכל הפחות מגבילות במידה ניכרת את האפשרות של עדים מרכזיים ורלוונטיים אשר גרים בחו"ל להגיע לישראל.  בנסיבות העניין אין מניעה לקיים חקירה נגדית אפקטיבית בהיוועדות חזותית. הבקשה התקבלה.