בקשה 1/20 בעניין שמות המתחם fucku.co.il ו-fuckme.co.il

אולי יעניין אותך גם

אין פסול ברישום שמות המתחם fuckme ו-fucku (החלטה, הוועדה לבחינת שמות מתחם פוגעניים):

העובדות: כללי רישום שמות המתחם של איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) אינם מאפשרים את רישומם של שמות מתחם המכילים מילים גסות, שפה גסה, שמות הפוגעים בתקנת הציבור או ברגשות הציבור וכו'. דיון בשאלה האם יש להתיר את רישומם של שמות המתחם fucku.co.il ו-fuckme.co.il.

נפסק: כל חברי הוועדה תמכו בקבלת בקשות הרישום.

השופטת בדימוס ד"ר איריס סורוקר: הביטוי fucku או fuckme אינו סובל מחוסר מוסריות קיצוני או פוגע בתקנת הציבור באופן המצדיק את התערבות הוועדה. מדובר במילים גסות העשויות לשמש לקללה, שאין בה פגיעה בקבוצת אוכלוסייה או בערך מוגן. בעבר אישרה הוועדה את רישום שם המתחם mindfuck.co.il [בקשה 1/19]. אין מקום לפסול מראש כל שם שכולל שימוש במילה fuck.

ד"ר אסף וינר: ניתן לרשום את השמות. רוב הצירופים הכוללים את המילה fuck אינם פוגעניים דיים על-מנת להצדיק את סירוב הרישום. עם זאת, לא נכון יהיה לקבוע אפריורית כי כל הטיות או נגזרות המילה יהיו מותרים. 

יוכי ברנדס: אין סיבה לפסול שם הכולל את המילה. מדובר במילה לגיטימית ברגע שמפנים קללות או הסתות למגזרים או אנשים פרטיים סביר להניח כי הוועדה לא תאשר.

הנק נוסבכר: אין פגם בשמות המתחם והם אינם פוגעים בתקנת הציבור. לא כל שם עם המילה fuck יאושר ויש לדון בכך לגופו של עניין בכל מקרה בנפרד.