בקשה 1/19 בעניין שם המתחם mindfuck.co.il

(החלטה, הוועדה לבחינת שמות מתחם פוגעניים): אין פסול ברישום שם המתחם mindfuck.co.il.

העובדות: כללי רישום שמות המתחם של איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) אינם מאפשרים את רישומם של שמות מתחם המכילים מילים גסות, שפה גסה, שמות הפוגעים בתקנת הציבור או ברגשות הציבור וכו'. דיון בשאלה האם יש להתיר את רישומו של שם המתחם mindfuck.co.il.

נפסק: כל חברי הוועדה תמכו בקבלת בקשת הרישום. השופטת בדימוס איריס סורוקר: הביטוי אינו סובל מחוסר מוסריות או פוגע בתקנת הציבור באופן המצדיק את התערבות הוועדה. עצם השימוש במילה fuck בביטוי כזה או אחר אינה הופכת אותו למגונה. לביטוי קיים פירוש מילוני אינטרנטי ושימושים לשוניים שוטפים. שאלת אנינות הטעם בשימוש בביטוי fuck היא עניין נפרד שאינו מצדיק פסילה על-ידי הוועדה.

ד"ר אסף וינר: הביטוי mindfuck הוא בעל משמעות עצמאית (הלם מחשבתי / טלטלה מחשבתית) שאינו עולה בהכרח כדי שפה גסה או פגיעה ברגשות הציבור. יוכי ברנדס: מתנגדת לפסילות דומיינים שיש בהם מן הגסות או הוולגריות. יש להשתמש במנדט לפסול דומיינים רק במקרים של הסתה או רמיסה קשה של ערכים שנחשבים למקודשים עבור חלק מהציבור. הנק נוסבכר: אין פגם בשם והוא אינו פוגע ברגשות הציבור.