ת"צ 11329-06-18 Facebook Inc נ' פונטה ואח'

אולי יעניין אותך גם

יש לפרש את תנאי השימוש של פייסבוק לטובת המשתמשים (החלטה, מחוזי ת"א, השופטת רחל ברקאי):

העובדות: בקשת פייסבוק ארה"ב לסלק על הסף את בקשת המשיב לאשר תובענה ייצוגית נגדה, בטענה כי בקשת האישור אינה באה בגדר פרט 1 לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות (שכן לא מתקיימים יחסי עוסק-לקוח בין הצדדים). בבקשת האישור טען המשיב כי המבקשת והמשיבה 2 (פייסבוק אירלנד) נוהגות למכור מידע של משתמשי פייסבוק לצדדים שלישיים, בניגוד להצהרותיהן כלפי המשתמשים. בהחלטה מיום 11.9.2019 נידונה שאלת הדין שיחול על ההליכים.

נפסק: יש לדחות את בקשת הסילוק. המשיב הניח תשתית ראייתית לכאורה לקיומם של יחסי עוסק לקוח בינו לבין פייסבוק ארה"ב. את הקביעה בדבר קיומם של יחסי עוסק-לקוח ניתן לבסס מכוח היריבות החוזית שקיימת בין הצדדים, בהינתן תנאי השימוש החדשים של פייסבוק ארה"ב (שהם החלים על תובענה זו). יחסי עוסק-לקוח קיימים גם בבסיס עוולת הנזיקין הנטענת מכוח הטענה להפרת הוראות חוק הגנת הפרטיות והגדרות המושגים "עוסק" ו"לקוח" בחוק הגנת הצרכן. אשר לדין החל בבירור ההליכים מול פייסבוק ארה"ב, הרי שהדין הישראלי הוא הדין הרלבנטי. בהינתן עמדת פייסבוק בדבר מועד כניסת תנאי השימוש החדשים לתוקף, יש לקבוע כי המדובר בתנאי שימוש בעלי תחולה רטרוספטיבית. יש לפרש את תנאי השימוש לטובת המשתמשים.