ת"צ 52199-04-19 בשן נ' חברת פרטנר תקשורת בע"מ

אולי יעניין אותך גם

אישור הסתלקות בתובענה ייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופט דורון חסדאי):

העובדות: בקשה מוסכמת להסתלקות המבקש מבקשתו לאישור תובענה ייצוגית נגד המשיבה. עילת בקשת האישור היא הפרה של נטענת של הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, ביחס לשיחות שיווק באמצעות מערכת לחיוג אוטומטי. המשיבה טענה כי מדובר בשיחות שימור לקוחות עם נציגים אנושיים, שאינן באות בגדרו של חוק הספאם. המשיבה טענה כי ביצוע השיחה נעשה באמצעות חייגן המקשר בין נציג השירות לבין הנמען, כאשר במקרה ובו נציג השירות לא יכול לקבל את השיחה מיד, עשויה להישמע מוזיקת המתנה.

נפסק: הצדדים הגישו בקשה מוסכמת להסתלקות המבקש מבקשת האישור, לפיה לאחר ששקלו את מערך הסיכונים והסיכויים שקיים בהליך, הם הגיעו לכדי מסקנה כי המבקש יסתלק מבקשת האישור ללא צו להוצאות וכי המשיבה מצדה תוותר על גביית ההוצאות שנפסקו לטובתה בהחלטות ביניים קודמות. נוכח האמור בבקשת ההסתלקות המוסכמת, הסכמות הצדדים מאושרות וניתן להן תוקף של פס"ד. אין מקום לפטור את המבקש מתשלום המחצית השנייה של האגרה. לא נפסקו בנסיבות התיק גמול למבקש ושכר טרחה לבא כוחו.