בר"ע 45546-06-20 גולדמן נ' שחם ואח'

אולי יעניין אותך גם

נדחתה בקשה להורות לספק תקשורת למסור מידע על מסרון (החלטה, עבודה ארצי, השופט רועי פוליאק):

העובדות: בקשת רשות ערעור על החלטת ביה"ד האזורי לעבודה ת"א [סע"ש 25365-04-18], שדחה את בקשת המבקשת, במהלך ישיבת הוכחות, להורות להורות על פנייה לספק שירותי תקשורת לצורך מתן מידע על מסרון שנשלח מהטלפון של עד שאינו בעל דין בהליך.

נפסק: דין הבקשה להידחות. הלכה היא כי ערכאת הערעור אינה מתערבת בשיקול דעתה של הערכאה הדיונית. מדובר בהחלטה בעלת אופי דיוני-ראייתי, בין אם ביה"ד האזורי צדק במשקל שנתן לפגיעה בפרטיות העד, ובין אם אין בהמצאת מידע על מסרון אחד (או אף על עובדת חילופי מסרונים בין בעל דין לעד) כדי לפגוע במידה העולה על הנדרש בפרטיות העד. ביה"ד האזורי רשאי אף להסיק מסקנות הנובעות הן מהתרשמותו הבלתי אמצעית מעדויות המבקשת והעד והן מעצם הסירוב להמצאת המידע המבוקש. 

המבקשת אף עתרה למתן צו המופנה לספק התקשורת שלה, לחשיפת כלל השיחות הנכנסות למכשיר הנייד מאז פיטוריה. הבקשה לא נדונה בהחלטת ביה"ד האזורי, בגינה הוגשה בקשת רשות הערעור, ועל כן דינה להידחות בהליך בקשת רשות ערעור זה.