ת"ק 12594-11-19 דנילוב ואח' נ' Hotels Com L.P Expedia Group

אולי יעניין אותך גם

התובעים אישרו את תקנון האתר, כולל הסעיף העוסק בהצגת מחיר שגוי (פסק-דין, תביעות קטנות נצרת, השופט יובל שדמי):

העובדות: התובעים טענו כי הזמינו "דיל" באתר הנתבעת וכי הנתבעת פנתה אליהם מספר חודשים לאחר מכן וטענה כי מחיר העסקה היה שגוי. הנתבעת טענה כי התובעים ניסו לנצל לרעה את הטעות שנפלה בהצגת המחיר באתר (שקלים במקום דולרים) וכן כי אין לה שליטה על המחירים שמזינים באתר שלה ספקי השירות עצמם. הנתבעת טענה עוד כי לפי תקנון האתר, מותר לה שלא לספק מוצר או שירות שנרכשו במחיר שגוי, גם לאחר אישור ההזמנה.

נפסק: יש להניח לטובת התובעים, על-אף הקושי שבדבר, שהתקשרו בהסכם בתום לב ומבלי לחשוד שהצעת המחיר לה נענו ניתנה בטעות. נדמה כי גם התובעים אינם חולקים על כך שהצעת המחיר ניתנה בטעות. התובעים אישרו את תקנון הנתבעת, לרבות הסעיף העוסק בתמחור שגוי. למעט ניסיון התחמקות מלהודות בכך, ניסיון המעיד על העדר תום-לב, לא ניסו התובעים להתמודד עם האמור בתקנון. מקובלת גם עמדת הנתבעת לפיה אינה אחראית להצעת המחיר והאחריות על כך מוטלת על המלון. התובעים העלו טענות מופרכות לנזק, שמעידות על כוונותיהם חסרות תום הלב בהליך זה, שתכליתן להתעשר על חשבון ה"כיס העמוק" של הנתבעת. התביעה נדחית. התובעים יישאו בהוצאות הנתבעת בסך 6,000 ש"ח.