ת"ק 18799-03-20 דנינו ואח' נ' מונה טורס בע"מ

אולי יעניין אותך גם

ביטול עסקת מכר מרחוק של אזרחים ותיקים חלה רק במקרים בהם העיסקה החלה בפעולת שיווק מרחוק של הספק כלפי הלקוח (פסק-דין, תביעות קטנות כפ"ס, הרשם צוריאל לרנר):

העובדות: תביעה כספית להחזר דמי השתתפות בחבילת נופש בחו"ל, ששולמה במלואה, אך שהתובעים ביטלו כ-30 יום לפני היציאה מסיבות בריאותיות. הרכישה נעשתה ברשת, גובשה בשיחת טלפון, והתבססה על פרסום של הנתבעת במכרז של ארגון "חבר", שהתובעים נמנים על מנוייו. רק לאחר מועד תחילת הנופש, אליו לא יצאו, למדו התובעים על זכות הביטול המיוחדת הנתונה לאזרחים ותיקים, לפי סעיף 14ג1 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981. התובעים סבורים כי עומדת להם הזכות לבטל את העסקה עד 4 חודשים מיום כריתתה. 

נפסק: הדין עם הנתבעת. התביעה נדחתה. תנאי הביטול, לרבות לו"ז לשיעורי החזרים שונים, נמסרו לתובעים על-ידי הנתבעת במועד ביצוע ההזמנה (ביטול שהוא פחות מ-30 ימים לפני היציאה המתוכננת אינו מזכה בביטול). תנאי ביטול הסכמיים אלה אמנם אינם יכולים לגבור על הוראות דין קוגנטיות, כדיני הגנת הצרכן, אולם גם באלה אין לסייע לתובעים. סעיף 14ג1 חל רק במקרים בהם העיסקה החלה בפעולת שיווק מרחוק של הספק כלפי הלקוח. לא זה המקרה, אלא פרסום שגרתי במכרז פומבי, שצד את עיני התובעים. לפיכך, חלים רק דיני הביטול ה"רגילים", שאינם ייחודיים לאזרחים ותיקים, לפי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010, שם נקבע כי הביטול אפשרי עד 14 יום מיום ההתקשרות בעסקה, מועד שחלף זה מכבר בעת הביטול הסופי. אין בסיס בדין לביטול העסקה ותנאי הביטול הם לפי תנאי העסקה.