ת"א 1897-06-20 הליכוד - תנועה לאומית ליברלית נ' מאירי ואח'

אולי יעניין אותך גם

הליכוד נגד הליכודניקים החדשים (החלטה, מחוזי ת"א, השופט אליהו בכר):

העובדות: בקשת התובעת, תנועת הליכוד, למתן צווים זמניים המורים לנתבעים, מייסדי קבוצת "הליכודניקים החדשים", להימנע מהשימוש בשם "ליכוד" או "ליכודניקים חדשים", לרבות בשם המתחם newlikud.org. 

נפסק: דין הבקשה להידחות. די בשיקולי היושר בכדי לדחות את הבקשה. פעילות "הליכודניקים החדשים" החלה לפני כתשע שנים. טענות דומות לאלה שבתובענה זו הועלו במכתב ב"כ התובעת עוד בשנת 2017, שאף נענה. על-אף האמור, במשך כשנתיים וחצי לא פעלה המפלגה להפסקת השימוש הנטען. מדובר בשיהוי המלמד שאין "דוחק נסיבות" לקבלת הסעד הזמני בטרם תתברר התובענה לגופה.

בנוסף, הסעדים הזמניים המבוקשים לא נועדו לשמר את המצב הקיים עד הכרעה בתובענה, אלא מבקשים לשנות את המצב הקיים. מזה כ-9 שנים הנתבעים משתמשים בשם "הליכודניקים החדשים", לרבות בכתובת אתר האינטרנט, בקבוצת הפייסבוק ובפרסומים שונים. הסעדים הזמניים המבוקשים זהים לסעדים המבוקשים בתביעה העיקרית. אין מדובר במקרה חריג המצדיק מתן סעד זמני המשנה מצב קיים ומעניק לתובעת בפועל את הסעד העיקרי אותו ביקשה, במסגרת הליך מקדמי.

מאזן הנוחות נוטה באופן מובהק לטובת הנתבעים. השתהות התובעת סודקת את טענותיה בדבר הנזק החמור שעלול להיגרם לה ולציבור אם לא יינתן הצו. העובדה שבמשך שנים הנתבעים פועלים באותה מתכונת והתובעת בחרה לפנות לבית המשפט רק כעת, מלמדת שאין סכנה מוחשית מהאפשרות שהנתבעים ימשיכו בפעילותם עד לבירור התובענה גופה. מנגד, מטרת הסעדים המבוקשים היא לעצור את פעילות הנתבעים, המצויה בלב התנהלותם הציבורית והפוליטית ומהווה אכסניה לזכות ההתארגנות ולחופש הביטוי שלהם, ובכך עלול להיגרם להם נזק ממשי. 

שיקול זה מתחזק נוכח העובדה כי השימוש בשם "הליכודניקים החדשים" לא נעשה רק על ידי הנתבעים, אלא על ידי קבוצת אנשים, שאינם צד לתובענה, וחלקם חברי ליכוד מן המניין. מכאן שגם אם יינתנו צווים כלפי הנתבעים, לא יהיה בכך בהכרח כדי להביא להפסקת פעילות קבוצת "הליכודניקים החדשים". יש קושי להעריך כעת את סיכויי התובענה, אולם לא ניתן לומר כעת כי מדובר בסיכויים המטים את הכף לטובת התובעת. התובעת תישא בהוצאות הנתבעים בסך 7,500 ש"ח.