ה"ט 70433-07-20 הדס ואח' נ' נתניהו

אולי יעניין אותך גם

יאיר נתניהו יסיר את ה'ציוץ' המטריד נגד ראשי המפגינים (החלטה, שלום י-ם, השופטת דורית פיינשטיין):

העובדות: בקשה למתן צו למניעת הטרדה בעקבות "ציוץ" שפרסם המשיב, בנו של רוה"מ, ברשת החברתית "טוויטר". המשיב פרסם צילום של דף של רשם העמותות הכולל את פרטי המבקשים כמייסדי עמותת "חוזה חדש", לרבות כתובת מגוריהם. המשיב הזמין את הציבור הרחב להפגין מתחת לבתיהם של המבקשים, שטענו, בין היתר, כי בעקבות הפרסום נערכו הפגנות מול בתיהם של שניים מהם וכי הם קיבלו שיחות טלפון מאיימות.

נפסק: אין ממש בטענותיו הדיוניות של המשיב וגם טענותיו האישיות של ב"כ המשיב כנגד המבקשים אינן ממין העניין. השאלה היחידה העומדת להכרעה היא האם יש לראות ב"ציוץ" של המשיב כהטרדה מאיימת. המשיב לא הכחיש את הפרסום. 

חופש הביטוי והזכות להפגין הם נשמת אפה של הדמוקרטיה. שני הצדדים נאחזים בטענות הנוגעות לחופש הביטוי, שעה שהמבקשים מובילים הפגנות מול בית רוה"מ ונוקטים בפעולות מחאה נגד מדיניות הממשלה. מנגד גם המשיב קורא לאחרים לבוא ולהפגין מול ביתם של המבקשים, וזאת לדבריו מכוח חופש הביטוי. אף כי מדובר בחירות יסודית הרי שיש לחופש הביטוי הגבלות לפי דין. שעה שהשימוש בביטוי פוגע בזולת או מכפיש אותו, לא ניתן להיתלות בטענות לשימוש בזכות זו תוך כדי הטרדה מאיימת.

אין ממש בטענה כי אין מניעה לפרסם תדפיס של רשם העמותות, שכן הוא מסמך רשמי הגלוי לכל. יש לבחון את ההקשר הרחב של הפרסום כדי לקבוע אם יש בו הטרדה מאיימת. הפרסום בהחלט עשוי לפגוע בשלוות חייהם ופרטיותם של המבקשים, והמשיב היה אדיש לאפשרות זו שעה שראה כי חלק מעוקביו קוראים למעשים אלימים ולא גינה זאת בתגובה, ואף לא הסיר את הציוץ כשגילה שהוא מעורר תגובות מדאיגות.

המשיב טען ב"ציוץ" כי בג"צ אישר הפגנות יומם וליל מול ביתם הפרטי של אנשים, ולא היא. ספק אם מעורבות המבקשים בהפגנות מול בית רוה"מ הופכת אותם, לעת עתה, לאנשי ציבור. אין מדובר בפרסום פרטים בהקשר שבו ניתנו, או שימוש בפרטים לצורך הליכים משפטיים, אלא השימוש שנעשה בהם תכליתו הייתה לגרום לכך שיהיו הפגנות בסמוך לביתם של המפגינים בכל עת ושעה. נוסח הציוץ תוך שימוש בפרטים המופיעים בדף רשם העמותות מהווה הטרדה מאיימת.

קיים חשש כי המשיב יחזור ויטריד את המבקשים ויפגע בפרטיותם ובשלוות רוחם. ניתן צו למניעת הטרדה מאיימת האוסר על המשיב לפרסם כל דבר שיש בו כדי להטריד את המבקשים הטרדה מאיימת לרבות פרטים אישיים שלהם, אף אם ניתן להשיג אותם במאמץ סביר. המשיב יסיר את הציוץ המטריד המטריד מדף הטוויטר שלו ויימנע מלהטריד את המבקשים במשך תקופה של 6 חודשים, בכל צורה ודרך, לרבות באמצעות אחר.