ת"ק 25151-02-20 רייניש נ' סער טכנולוגיות (ז.ח) בע"מ

אולי יעניין אותך גם

התובע רשאי לבטל את עסקת רכישת השעון החכם למרות שהשתמש בו 12 ימים (פסק-דין, תביעות קטנות פ"ת, הרשם אורן כרמלי):

העובדות: תביעה שעניינה ביטול עסקת מכר מרחוק לרכישת שעון חכם, לאחר שנעשה שימוש במוצר. התובע רכש שעון Apple במסגרת עסקת מכר מרחוק. הנתבעת סירבה לבטל את העסקה לבקשת התובע, לאחר שהשתמש בשעון במהלך 12 ימים לאחר קבלתו. 

נפסק: התובע השלים אך הליך הרכישה באמצעות המוקד הטלפוני והגעתו לסניף היתה אך לצורך איסוף המוצר. מדובר בעסקת מכר מרחוק במובנו של חוק הגנת הצרכן. הנתבעת הפנתה לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010, המאפשרות את ביטול העסקה למעט אם נעשה שימוש במוצר. מנגד, התובע טען כי בעסקת מכר מרחוק זכאותו לביטול העסקה אינה תלויה בשימוש במוצר. 

הסדר ביטול עסקת מכר מרחוק הוא הסדר כולל וממצה והוא אינו מותנה באי-שימוש במוצר; וזאת בשונה מביטול עסקה לרכישת טובין 'פנים אל פנים'.  לפיכך רשאי הצרכן לבקש לבטל עסקה מכר שנעשתה מרחוק תוך 14 ימים גם אם עשה שימוש במוצר. לפיכך יש לקבל את התביעה, בניכוי דמי ביטול בסך 100 ש"ח לפי סעיף 14ה(ב)(1) לחוק הגנת הצרכן. הנתבעת תשיב לתובע את עלות רכישת השעון בתוספת הוצאות משפט בסך 300 ש"ח ובניכוי דמי הביטול.

המחוקק היה ער לאפשרות של ביטול עסקת מכר מרחוק לאחר שימוש במוצר ולפיכך קבע את זכותו של העוסק לתבוע את הצרכן שביטל עסקת מכר מרחוק בגין נזקיו בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה משמעותית במצבו (סעיף 14ה(ג) לחוק). לא מדובר בזכות קיזוז שעומדת לעוסק עם השבת המוצר בנוסף ל'דמי ביטול' המותרים בניכוי, אלא בזכות להגיש תביעה בגין הנזקים. לכאורה רשאית הנתבעת להגיש תביעה נגד התובע על הנזקים בשל פיחות בערכו של השעון החכם שהוחזר לאחר שימוש.