תא"מ 5634-08-19 רוכברגר נ' דגן

אולי יעניין אותך גם

הפוסט כלפי ראש עיריית רמה"ש לשעבר הוא הבעת דעה מותרת על איש ציבור (פסק-דין, שלום הרצליה, הרשם צחי אלמוג):

העובדות: תביעת לשון הרע. התובע כיהן כראש עיריית רמה"ש. הנתבעת היא תושבת העיר. התביעה הוגשה בגין פוסט שפרסמה הנתבעת במענה לפוסט של התובע, שעסק בהקמת בית ספר יסודי נוסף בעיר. התובע טען כי הפוסט שפרסמה הנתבעת הוא פוגעני, ציני, רצוף דברי שקר ומייחס לו פגיעה במערכת החינוך בעיר. הנתבעת טענה כי הפוסט הוא מתיחת ביקורת על תפקודו של התובע כראש עיר וכי מדובר בהבעת דעה ולא בלשון הרע.

נפסק: מאחר ומדובר בפוסט שפורסם בפייסבוק, הרי שמתקיים יסוד "הפרסום" כמשמעותו בחוק איסור לשון הרע. גם אם הפוסט פוגע באופן כללי בתובע ומבקר את תפקודו כראש עיר, אין מדובר בדברים חריגים במידת הפגיעה או בהעדר הדיוקים שבו ועולה ספק גדול אם יש בפרסום משום לשון הרע. הפרשנות שמבקש התובע לייחס לאמור בפוסט של הנתבעת אינה עולה מהפרסום בעיניו של הקורא הסביר. קורא סביר מבין כי מדובר בהבעת דעת של הכותב וביקורת כלפי איש ציבור.

מדובר בביקורת לגיטימית ובהבעת דעה. יש ליתן משקל מוגבר לעובדה כי התובע היה איש ציבור וכי האמור בפרסום מתייחס לתקופה בה כיהן כראש העירייה, ולפיכך היקף ההגנה הניתנת לאמירה פוגענית הוא רחב יותר. אין לשכוח כי התובע פרסם את דעתו בפייסבוק, ולפיכך יש לראותו כמי שהזמין תגובות ודיון ציבורי. בנסיבות אלו קיים אינטרס ציבורי של ממש לאפשר דיון בטענות שהועלו. גם אם נפלה טעות קטנה פה או שם, מדובר בפרסום חשוב וחיוני לדמוקרטיה המקומית, והוא אינו בגדר לשון הרע; בצד זה, עומדת לנתבעת ההגנה הקבועה בסעיף 15(4) לחוק.