ת"צ 19101-10-17 חאיק נ' טולמנ'ס (ישראל) בע"מ

אולי יעניין אותך גם

אישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, מחוזי מרכז-לוד, השופט אבי פורג):

העובדות: בקשה לאישור הסדר פשרה (מתוקן) במסגרת תובענה ייצוגית. בבקשה לאישור התובענה כייצוגית טען המבקש כי המשיבה הפרה את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (חוק הספאם), לרבות לעניין הסכמה למשלוח דברי פרסומת והאפשרות לשלוח הודעות הסרה. המשיבה טענה, בין היתר, כי התובענה נעדרת עילה וכי המבקש נתן את הסכמתו לקבלת דברי פרסומת עת פנה למשיבה באמצעות טופס מקוון באתרה. הצדדים גיבשו הסדר פשרה לאישורו של בית המשפט.

נפסק: המשיבה הסכימה לפצות כל אחד מחברי הקבוצה באופן של מתן הטבה חד פעמית לרכישת ריהוט, כלי בית או אביזרים, בתנאים שנקבעו בהסדר. במסגרת הסדר הפשרה, התחייבה המשיבה גם לפעול להסדרה עתידית בקשר עם משלוח דברי פרסומת. הסדר הפשרה ראוי, הוגן וסביר בעניינם של חברי הקבוצה ועונה על דרישות סעיף 19(א) לחוק תובענות ייצוגיות. ההסדר עונה על הסיכויים והסיכונים הטמונים בבקשת האישור. 

סיום ההליך בהסדר הפשרה המוצע הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת. הסדר הפשרה אף מעניק סעדים ראויים לחברי הקבוצה, וניהול ההליך לא היה מביא בהכרח לתועלת גדולה יותר לקבוצה. יש לאשר את הסדר הפשרה המוצע ולתת לו תוקף של פסק-דין. המשיבה תשלם למבקש את גמול בסך 15,000 ש"ח ושכר טרחה לב"כ בסך 60,000 ש"ח בתוספת מע"מ, בהתאם להמלצת הצדדים.