ת"ק 47072-01-20 ברק נ' קבוצת גולף א.ק. בע"מ

אולי יעניין אותך גם

משלוח ההודעות לתובע לא נעשה ביודעין (פסק-דין, תביעות קטנות נתניה, הרשמת אפרת רחלי מאירי):

העובדות: התובע טען כי הנתבעת הפרה את חוק הספאם [סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982], כיוון ששלחה לו 21 מסרונים פרסומיים לאחר ששלח לה שתי בקשות הסרה. הנתבעת אינה חולקת על הודעות ההסרה של התובע, אך טענה כי לא קלטה את הבקשות בגלל שלא ניתן היה לשייך את בקשות ההסרה לטלפון של התובע.

נפסק: הנתבעת הציגה ראיה לכך שנגרמה תקלה שלא ניתן היה לצפותה מבחינתה. תחילה סבר בית המשפט כי משהנתבעת היא המפרסם, כי אז עליה לוודא שלא ישוגר דבר פרסומת לאחר ההסרה ולא להטיל זאת על גורם שלישי חיצוני שאיננו אלא צינור שעמו היא נקשרה בהסכם לשם ביצוע פעולותיה. אולם הנתבעת סיפקה הסבר שההודעה ששלח התובע לשם הסרתו לא נתקבלה אצלה וצירפה מסמכים אודות בירורה. היא ביצעה בדיקה בנוגע להודעות ההסרה הספציפיות שטען התובע ששלח ועולה כי אכן המשלוח לא נעשה ביודעין ומשמדובר ביסוד הכרחי להחלת סעיף 30א לחוק התקשורת - ודומה כי הדבר גם מתיישב עם הרציונל הגלום בסעיף 15 לפקודת הנזיקין בנוגע לאחריות השילוחית של מזמין שירות מול צד ג' הפועל עבורו - הרי שאין מנוס אלא לדחות את התביעה.