סע"ש 31869-03-19 ליכט נ' ג'ונס לאנג לאסאל ישראל בע"מ

אולי יעניין אותך גם

לאחר ניתוק יחסי עובד ומעסיק כלל לא מצופה מן העובד להשתמש בקנינו של המעסיק, בין אם מדובר בקנין מוחשי (מחשב) או וירטואלי (החלטה, עבודה ת"א, השופטת יפית זלמנוביץ גיסין):

העובדות: בקשת הנתבעת להוצאת מסמך שהגיש התובע לתיק ביה"ד. במסגרת תצהיר גילוי המסמכים צירף התובע מסמך המציג את משכורות 113 עובדי הנתבעת. הנתבעת טענה כי התובע, שריכז את ענייניה הכלכליים בישראל, שמר בידיו מסמכים רגישים שהגיעו אליו במסגרת עבודתו וכי חשיפת המסמך מהווה פגיעה חמורה בפרטיות העובדים. התובע טען, בין היתר, כי המסמך רלבנטי להליך וכי הנתבעת לא ביקשה שישיב את המחשב בסיום עבודתו, ולכן השימוש שעשה במידע שנשמר במחשב שלו הוא לגיטימי וסביר. 

נפסק: ביהמ"ש העליון פסק כי פרטים על אודות השתכרותו של אדם, שמו ומספר תעודת הזהות שלו נחשבים כ"ענינייו הפרטיים של אדם" לפי חוק הגנת הפרטיות. אין מחלוקת כי עובדי הנתבעת שפרטיהם האישיים נחשפו במסגרת המוצג, לא נתנו הסכמתם למסור את המידע לנתבעת או לתובע על מנת שזה האחרון יעשה בו שימוש לצורך ההליך המשפטי. אין כל אינטרס ציבורי או בעל ערך בחשיפת שמותיהם של עובדי הנתבעת ופרטיהם האישיים. האינטרס היחיד שעומד מאחורי חשיפת הפרטים הוא האינטרס האישי והאנוכי של התובע שמבקש להוכיח שאינו בעל שכר גבוה ועל כן אינו עובד במשרת אמון אישי כפי טענת הנתבעת. העובדה שהתובע נחשף, במסגרת תפקידו, לפרטיהם האישיים של עובדי הנתבעת, אינה מקנה לו זכות או רשות לעשות שימוש במידע זה בלא הסכמת העובדים.

לא בכדי מחויבים מעסיקים, מכח הוראות חוק הגנת הפרטיות, להקים מאגר מידע לשמירת המידע אודות שכרם של עובדיהם המוגדר כ"מידע רגיש". ככל שסבור היה התובע כי המידע הגלום במוצג הכרחי להוכחת טענותיו, היה עליו לנקוט בחלופות אחרות על מנת למנוע את הפגיעה בפרטיות עובדי הנתבעת שאינם חלק מהתובענה. התובע לא הוכיח כי הרלוונטיות בחשיפת המידע שקולה או גוברת על זכותם של הצדדים השלישיים לפרטיות. נהפוך הוא. לא זו בלבד שהשימוש שעושה העובד במחשב שניתן לו על ידי המעסיק, במהלך תקופת העבודה, כפוף לחובת תום הלב ולפרורגטיבה של המעסיק, לאחר ניתוק יחסי עובד ומעסיק כלל לא מצופה מן העובד להשתמש בקנינו של המעסיק, בין אם מדובר בקנין מוחשי (מחשב) או וירטואלי, אלא אם כן ניתנה הסכמת המעסיק לשימוש ובמידה שניתנה. כל שימוש כאמור לאחר ניתוק יחסי עובד ומעסיק עלול להתפרש כפגיעה בקניינו של המעסיק. יש להוציא המוצג מתיק המוצגים של התובע.