רע"א 16228-04-20 שלום נ' דנה קוסמטיקס בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

יש לאפשר עדות בוידאו, גם בשל מצב התעופה העולמי כתוצאה ממגפת הקורונה (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטת אביגיל כהן):

העובדות: בקשת רשות ערעור על החלטת ביהמ"ש השלום בת"א [ת"א 62854-01-19], שדחה את בקשת התובעת (המבקשת) למתן עדות בהיוועדות חזותית (Video Conference) לפי סעיף 13 לפקודת הראיות. המבקשת הגישה נגד המשיבים תביעה כספית שעניינה זכויות השיווק במותג קוסמטיקה. המבקשת הגישה תצהיר עדות ראשית וביקשה כי עדותה תיגבה במקום מגוריה בארה"ב, בהיוועדות חזותית, הואיל ובמידה ותצא מגבולות ארה"ב תסוכל בקשתה לגרין קארד. ביהמ"ש קמא מצא כי הטעמים שהציגה המבקשת אינם מצדיקים הימנעות מהגעה לעדות בישראל.

נפסק: יש לתת רשות ערעור, לדון בבקשת רשות הערעור כבערעור ולקבל את הערעור. דחיית הדיון בהשגה על החלטת ביניים זו לשלב ערעור על פסה"ד עלולה להשפיע באופן ממשי על זכויות המבקשת, ולפיכך יש ליתן רשות לערער ולדון בנושא כבר עתה [עניין לוינגר - רע"א 1920/12]. בנסיבות המקרה יש מקום להתערבות בהחלטה הנוגעת לאופן ניהול הדיון.

גביית עדות באמצעות כינוס וידאו פירושה חיבור וידאו המאפשר, "בזמן אמת", תמסורת של קול ותמונה כאחד. זהו אמצעי חלופי לגביית עדות. ברירת המחדל והאפשרות המיטבית היא כי גבייתן של עדויות תיעשה לפני ביהמ"ש שדן במקרה. הפסיקה ראתה בסעיף 13 לפקודת הראיות את מקור הסמכות לגביית עדות במשפט אזרחי מחוץ למדינה באמצעות כינוס וידאו. הפרשנות בעניין היא מצמצמת. על המבקש להוכיח כי פנייתו לביהמ"ש נעשתה בתום לב; כי העדות רלוונטית לשאלות במחלוקת; וכי קיימת סיבה טובה המונעת הגעת העד לחקירה בישראל.

בבקשת רשות ערעור המבקשת מציינת כי הנימוק העיקרי שלה לעדות באמצעות כינוס וידאו אינו סיכול קבלת גרין קארד, אלא העובדה כי במידה ותגיע לעדות בארץ הדבר יגרום להפרדה ממשפחתה שכן לא תוכל לחזור לארה"ב. מחוות הדעת של המבקשת עצמה עולה כי שורש הבעיה של המבקשת להגיע למתן עדות נעוץ בעובדה שאשרת השהייה של המבקשת פקעה. אין על ביהמ"ש לשקול את אכיפת חוקי ההגירה של מדינה אחרת. 

עובדתית, ככל שהמבקשת תגיע להעיד בישראל, היא לא תוכל לחזור לארה"ב, שם נשארים ילדיה וזו סיבה המצדיקה חריגה מהכלל ולפיו בעל דין מעיד שלא באמצעות היוועדות חזותית. בפועל, בחירת המבקשת היא בין הגעה לישראל (צעד שימנע את חזרתה לארה"ב שם נמצאים ילדיה) לבין ויתור על תביעתה. אין גם להתעלם מהשוני במצב התעופה העולמי כתוצאה ממגפת הקורונה. יש לקחת בחשבון גם את השיפור בטכנולוגיה. יש להתיר למבקשת להעיד בהיוועדות חזותית.