פ"ל 63-08-19 מדינת ישראל נ' דענא

אולי יעניין אותך גם

מערכת "עין הנץ" של המשטרה המתחקה אחר תנועות כלי רכב טעונה הסדרה בחקיקה (החלטה, שלום לתעבורה י-ם, השופט נאיל מהנא):

העובדות: הנאשם נתפס נוהג בשעת פסילה לאחר שנעצר לבדיקת רישיונות. הנאשם טען כי השוטרים הורו לו לעצור את רכבו לבדיקה בעקבות "התרעה" שקיבלו ממערכת חסויה של המשטרה (אותה כינה "עין הנץ"), שזיהתה את רכבו שעה שחלף על פניה. בקשת הנאשם היא לגילוי הראיה החסויה, שכן לטענתו לא היתה לשוטרים סמכות לעצור אותו מקום בו לא עלה חשד שביצע עבירה. מנגד, המאשימה טענה כי קיימת סמכות לשוטר לעכב כל נהג לבדיקה.

נפסק: סעיף 46 לפקודת הראיות קובע מהם השיקולים שעל ביהמ"ש לשקול במקרה שבו עליו להכריע בעתירה לגילוי ראיה חסויה. במקרה זה הוצאה תעודת חיסיון על המערכת בה צוין כי גילוי המידע או מסירתו יש בהם כדי לפגוע בעניין ציבורי חשוב. לא ניתן לקבל את הטענה כי השוטרים פעלו בחוסר סמכות. המידע שהגיע לשוטרים, שבגינו התקבלה החלטה לפנות לנאשם ולהורות לו לעצור את רכבו, לא יהיה בו בכדי להועיל להגנתו שכן לא נדרש קיומו של חשד לביצוע עבירה על מנת שלשוטרים תהיה סמכות לבקש מהנאשם להציג רישיונות (לפי תקנה 9(ב) לתקנות התעבורה וסעיף 69 לחוק המעצרים).

ניסיונה של המשטרה לשמור חיסיון על "המערכת" נראה תמוה. קיומה ואיכויותיה של מערכת כזו לא יכולים להישאר בסוד, בוודאי בשעה שלא הוסדר השימוש בה בחקיקה. מדובר ב"מערכת" בעלת חשיבות רבה לצורך ייעול עבודת המשטרה. היא תורמת רבות לאכיפת החוק, על ידי גילוי עבריינים והוכחת אשמתם, מניעה וסיכול של עבירות. יחד עם זאת, מדובר ב"מערכת" שעוצמותיה הרבות מעלות חשש כי שימוש לא מבוקר בה עלול לגרום לפגיעה בזכויות יסוד לרבות בזכות לפרטיות.

מתחקיר שפורסם על אודות המערכת עולה כי מדובר ב"מאגר מידע" המתעד את תנועותיהם של רכבים הנעים בכבישי הארץ תוך שמירת המידע במאגר נתונים. לפי הנחיית הרשות להגנת הפרטיות 4/2012 ("שימוש במצלמות אבטחה ובמאגרי התמונות הנקלטות בהן"), מערכת המפעילה טכנולוגיית זיהוי רכב (LPR) נכנסת להגדרת "מאגר מידע" לפי סעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות. אמנם סעיף 19 לחוק מעניק פטור למשטרה מאחריות על פגיעה שנעשתה באופן סביר במסגרת מילוי תפקידה, אולם פטור מאחריות אין משמעו פטור מחובת הסדרת מאגר המידע ורישומו. החוק לא החריג את משטרת ישראל מחובתה לרישום מאגרי המידע. 

יש בעייתיות בכך שהשימוש במערכת נעשה ללא שהוסדרה בחקיקה וראוי כי השימוש בה יוסדר בחוק. איסוף מידע רב שכזה בעל יכולות עוצמתיות מחייב הסדרה חקיקתית. יש לאפשר לרשויות לעשות שימוש מאוזן וסביר בכלים הטכנולוגיים העומדים לרשותן לצורך ביצוע חובתן באכיפת החוק, אך תוך הסדרת העניין בחוק.