ע"א 5360-03-20 מאירי נ' שיינפלד

אולי יעניין אותך גם

ההודעות ששלח המשיב, שכללו קישור למאמרים שכתב בתחום מקצועיותו, אינן "דבר פרסומת" (פסק-דין, מחוזי מרכז-לוד, השופט אילן ש' שילה):

העובדות: ערעור על פסק-דינו של בית המשפט השלום בפ"ת [תא"מ 10023-08-17] שדחה את תביעת המערער לפיצוי לפי סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, בגין 2 הודעות דוא"ל ששלח לו המשיב. 

נפסק: בית משפט קמא דחה את התביעה משמצא כי המסר ששלח המשיב למערער אינו "דבר פרסומת" כהגדרתו בחוק. בית המשפט עמד על כך שאפילו הופצו ההודעות "באופן מסחרי", כפי שהודה המשיב, הרי שלא היה בתוכנן כדי למלא אחד הגדרת "דבר פרסומת", שכן לא עולה מתוכן ההודעות שמטרתן "לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת". בית משפט זה לא השתכנע כי ההודעות מעודדות רכישת מוצר, שירות או הוצאת כספים. אין מקום לדחות את הממצאים העובדתיים שנקבעו בפסק-הדין, שתומכים במסקנה המשפטית אליה הגיע בית המשפט קמא. הערעור נדחה.