ת"צ 26138-06-19 צלח ואח' נ' טיקיטקה קוסמטיקה בע"מ

אולי יעניין אותך גם

 אישור הסתלקות מייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, שלום חיפה, השופטת אינאס סלאמה):

העובדות: בקשה מוסכמת לאישור הסתלקותם של המבקשים מבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד המשיבה. בבקשת האישור נטען כי המשיבה הפרה את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, לאחר ששלחה למבקשים הודעות פרסומת ללא הסכמתם. בבקשת ההסתלקות נטען כי הצדדים הגיעו להסדר לפיו המשיבה תקפיד שבכותרת הודעות הדוא"ל מטעמה תיכלל המילה "פרסומת" וכן לרענן את הכללים הנוגעים למשלוח דברי פרסומת. 

נפסק: נוכח המפורט בבקשה ובשים לב לטיעוני הצדדים והשלב המקדמי בו מצוי ההליך, ולכך שאין באישור בקשת ההסתלקות כדי ליצור מעשה בית דין כלפי כלל חברי הקבוצה, למעט המבקשים, יש לקבוע כי לא טמונים יתרון ותועלת ממשיים בהמשך ניהול ההליך. יש להיעתר לבקשה. המשיבה תישא בתשלום גמול למבקשים בסך 2,000 ש"ח ובשכ"ט עו"ד בשיעור 20,000 ש"ח.