ת"א 62687-07-18 ברדוגו נ' מדינת ישראל - משרד החוץ

אולי יעניין אותך גם

משרד החוץ יפצה את הצלם ישראל ברדוגו בקרוב ל-200,000 ש"ח (פסק-דין, שלום ת"א, השופט רונן אילן):

העובדות: התובע, צלם במקצועו, טען כי הנתבעת השתמשה בתצלומי אוויר שצילם, בין היתר בחשבונות פייסבוק, אינסטגרם וטוויטר של נציגויות משרד החוץ, תוך הפרת זכויות היוצרים שלו, ללא הסכמתו וללא ציון שמו כיוצר. הנתבעת הודתה בשימוש שנעשה בצילומים, אך טענה כי הדבר נעשה בשגגה ובתום לב.

נפסק: אין מחלוקת כי צילומי התובע עולים כדי יצירה אומנותית לפי סעיף 4 לחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007, וכי התובע הוא בעל זכות היוצרים בצילומים. לתובע גם זכות מוסרית בצילומיו. התובע טען ל-14 הפרות של זכויותיו, ב-10 יצירות שונות וכן ל-13 פגיעות בזכותו המוסרית. הנתבעת הודתה כי השתמשה ב-10 יצירות של התובע, אך טענה לניפוח מלאכותי של התביעה. לא ניתן לראות פרסום ב"פייסבוק" וב"טוויטר" כפרסום אחד. השימוש המשולש בצילום של ת"א בעמוד הפייסבוק של שגרירות גוואטמלה, שנעשה באותה פלטפורמה, נחשב כהפרה אחת.

הנתבעת פגעה בזכות המוסרית של התובע. הנתבעת איננה יכולה לטעון לפטור מחובה זו ולהטיל את האחריות לכך על התובע, כשזה לא ידע כלל על השימוש ביצירותיו. אותם נציגים של הנתבעת שבחרו לעשות שימוש בתצלומים, גם היו אמורים לוודא שיצוין שמו של היוצר בהיקף הראוי (ציון שמו המלא). העובדה כי כתובת אתר התובע מופיעה על הצילומים אינה מספקת. הנתבעת הפרה את זכות היוצרים של התובע 12 פעמים והפרה את זכותו המוסרית 11 פעמים. 

בפסיקת פיצויים על פגיעה בזכות יוצרים, כאשר בוחר התובע לפסוע בנתיב של פיצוי ללא הוכחת נזק, מונחה ביהמ"ש לפסוק את הפיצוי לפי שיקול דעתו, אך בשים לב לפרמטרים שנקבעו בסעיף 56(ב) לחוק זכות יוצרים. במסגרת שיקולים אלו, יש לשים לב לאומדן הנזק המשוער שנגרם לתובע. משוער בלבד, שהרי פטור התובע מהוכחת הנזק. ההתחקות אחר אומדן זה מבוססת על העיקרון שלפיו אף שאין להקל ראש בשמירה על זכות היוצרים של תובע, באותה מידה אין ליתן יד לניסיון תובע לנצל את הפגיעה בזכויותיו לשם התעשרות שאיננה כדין.

נקודת המוצא לקביעת הפיצוי היא האסמכתא שהציג התובע לתשלום עבור שימוש בתמונה למשך שבוע, תמורת סך של 11,825 ש"ח. כיוון שהשימוש המעשי בכל תמונה היה לפרק זמן קצר יותר משבוע ימים, יש בנקודת מוצא זו גם כדי לכלול מעין "פיצוי עונשי", אך בהיקף התואם את ההתייחסות לפעילות הנתבעת שאיננה מכוונת להשאת רווח. הנתבעת תפצה את התובע ב-141,900 ש"ח עבור 12 הפגיעות בזכות היוצרים של התובע וכן תשלום 2,000 ש"ח על כל פגיעה בזכות המוסרית של התובע (סה"כ 22,000 ש"ח). סה"כ תשלם הנתבעת לתובע 163,900 ש"ח וכן הוצאות בסך 24,000 ש"ח.