ת"ק 14919-06-19 תורג'מן נ' י.ט אמירים הפצה בע"מ

אולי יעניין אותך גם

ניתן לבטל עסקה מקוונת לרכישת מחשב נייד, ללא סיבה וגם אם הצרכן הפעיל את המחשב (פסק-דין, תביעות קטנות רחובות, השופטת אדנקו סבחת-חיימוביץ):

העובדות: תביעה כספית שעניינה ביטול עסקה לרכישת מחשב נייד. התובע טען כי רכש מחשב נייד דרך אתר הנתבעת וכי שלושה ימים לאחר שקיבל את המחשב פנה לנתבעת וביקש לבטל את העסקה עקב חוסר התאמה לצרכיו. הנתבעת סירבה לבטל את העסקה בטענה כי נעשה במחשב שימוש. הנתבעת טענה להגנתה כי התובע מתנהל בחוסר תום לב משהגיש את תביעתו יום לאחר בקשתו לבטל את העסקה וחזרה על טענתה כי משהופעל המחשב, לא ניתן למכור אותו לאחר.

נפסק: דין התביעה להתקבל בחלקה. התובע רכש את המחשב באמצעות אתר האינטרנט של הנתבעת ומכאן שמדובר בעסקה המוגדרת בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, כעסקת "מכר מרחוק" (סעיף 14ג(ו)). סעיף 14 לחוק אף קובע באיזה תנאים רשאי צרכן לבטל עסקת מכר מרחוק ואת מועד ותוצאות הביטול. 

התובע זכאי לבטל את העסקה כל עוד ההודעה נמסרה בתוך 14 ימים ממועד ביצועה, מבלי שהוא נדרש לנמק את הסיבה לביטול, זאת בכפוף לתנאים בדבר ביטול עסקה, תשלום סך של 5% מהעסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. אין לקבל את עמדת הנתבעת לתחולתן של תקנות הגנות הצרכן (ביטול עסקה), התשע"ה - 2010. 

יש לדחות את תביעת התובע לפיצוי עונשי. התובע עוסק בתחום המחשבים, הוא עשה בדיקות מקדימות וידע היטב מהו המכשיר שברצונו לרכוש. בנסיבות אלה, לא מתקיימים פערי מידע בין התובע לנתבעת ולכן אין כל בסיס לפיצוי עונשי. לא נפל פגם בהתנהלות הנתבעת מעבר לסירובה לביטול העסקה ואין די בכך כדי להטיל פיצוי עונשי. לא הוכח כי היה בהנתהלות הנתבעת לגרום לתובע כדי עוגמת נפש או אובדן שעות עבודה. יש להורות על ביטול העסקה בכפוף לחיוב התובע בדמי ביטול בסך 100 ש"ח. הנתבעת תשיב לתובע את עלות המחשב הנייד, בתוספת הוצאות משפט בסך 300 ש"ח. התובע ישיב לנתבעת את המחשב במקום עסקה.