בג"ץ 2109/20 בן מאיר ואח' נ' ראש הממשלה ואח'

אולי יעניין אותך גם

תקנות השב"כ יוקפאו אם לא יוקמו ועדות פיקוח בכנסת (החלטה, ביהמ"ש העליון, השופטים חיות, מלצר וסולברג):

העובדות: שלוש עתירות המופנות כנגד החלטת הממשלה להתקין שני קבצי תקנות שעת חירום: (1) תקנות שעת חירום (הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020; (2) תקנות שעת חירום (נתוני מיקום), התש"ף-2020. התקנות מאפשרות איסוף, עיבוד ושימוש ב"מידע טכנולוגי" של חולים בנגיף הקורונה, וזאת במטרה להילחם בהתפרצות מגפת הקורונה. בין היתר נטען להעדר קיומו של פיקוח פרלמנטרי על הליך התקנת התקנות ועל אופן יישומן. 

נפסק: עד להשלמת הטיעון מטעם המשיבים ניתן צו ביניים המורה: ביחס לתקנות השב"כ - כל שעד ליום 24.3.2020 לא תוקמנה על-ידי הכנסת הוועדות הרלוונטיות כדי לאפשר פיקוח פרלמנטרי על תקנות אלה, לא ניתן יהיה לעשות כל שימוש בסמכויות המוקנות על פיהן מאותו מועד ועד החלטה אחרת. תקנות השב"כ יופעלו בשלב זה אך ורק לצורך איתור מי ששהו בסביבת חולים עם ממצא מעבדתי חיובי ל-nCoV ובהתאם להנחיות המסווגות שהוצגו. בשלב זה ועד החלטה אחרת, אין לעשות שימוש בסמכויות המוקנות מכוח תקנות המשטרה.