ת"ק 29091-07-19 גולן נ' הוט - מערכות תקשורת בע"מ

אולי יעניין אותך גם

משלוח החשבונית של הוט בדוא"ל ללא הסכמה מהווה הפרה של חוק הספאם (פסק-דין, תביעות קטנות חיפה, הרשמת מיכל פרבר):

העובדות: התובע טען כי דרש מהנתבעת במכתב כי תחדל לשלוח לו חשבוניות בדוא"ל, אלא תשלח אותן באמצעות הדואר וכן כי ביקש שלא לקבל הודעות שיווקיות. התביעה כללה ראשי נזק נוספים שעניינם בחיובים שגויים וזיכוי שהובטח לכאורה. הנתבעת טענה כי מדובר בתביעה טורדנית וקנטרנית וכי החשבוניות זהות לאלו שנשלחות בדואר הרגיל וכי אין מדובר בפרסום אסור.

נפסק: סעיף 13ב(ב) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, קובע כי נדרשת הסכמה מפורשת ומראש למשלוח חשבוניות בדרך ממוחשבת. הנתבעת טענה כי טרם העברת המנוי על שם התובע, ניתנה הסכמת הלקוחה הקודמת, חמתו של התובע, למשלוח החשבוניות בדואר האלקטרוני. גם לו היתה הסכמה קודמת למשלוח החשבוניות בדוא"ל, עם פניית התובע במכתבו, בו הודיע מפורשות על רצונו לקבל את החשבוניות באמצעות הדואר, היה על הנתבעת לחדול ממשלוח באמצעות דוא"ל ולשלוח את החשבוניות למענו של התובע ובכך שלא פעלה למשלוח החשבוניות למענו, הפרה את הוראות חוק הגנת הצרכן. לתובע נפסק פיצוי בסך 7,000 ש"ח עבור הפרת חוק הגנת הצרכן (ביחס לכלל ראשי הנזק).

האם משלוח החשבוניות בדוא"ל, כאשר הן כוללות פרסומים שונים, מהווה הפרה של הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 [עניין כהן - ת"ק 39522-08-16; עניין סומך - ת"ק 4107-04-13]? החל ממועד העברת שם הלקוח על שם התובע, לא הוצגה כל הסכמה שניתנה על ידי התובע למשלוח הודעות בדוא"ל. יתרה מכך, התובע שלח פניה בכתב במסגרתה ביקש שלא לשלוח לו הודעות שיווקיות לטלפון הנייד או לדוא"ל. בנסיבות אלה, האופן שבו פעלה הנתבעת, ששלחה חשבוניות הכוללות מסרים פרסומיים בדוא"ל, מהווה הפרה של הוראות חוק הספאם. יש לפסוק לתובע פיצוי בסך 1,500 ש"ח עבור 6 פרסומים אסורים. סה"כ תשלם הנתבעת לתובע 8,500 ש"ח וכן הוצאות משפט בסך 500 ש"ח.