ת"ק 39522-08-16 כהן נ' הוט מובייל בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, תביעות קטנות י-ם, הרשמת אפרת רחלי מאירי מרקוביץ): תביעה לפיצוי מכוח סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, שעניינה בדבר פרסומת אחד (שירות סינון תכנים) שנשלח לדוא"ל של התובע במסגרת החשבונית החודשית וכן ביחס לשתי שיחות בהן התקשר נציג הנתבעת לתובע והציע לו שירות. התובע טען עוד כי מעשי הנתבעת פגעו בפרטיותו. נפסק - החוק אוסר על משלוח דברי פרסומת אלא אם נתקבלה מראש הסכמת הנמען. גם עידוד עקיף של שימור לקוח, הגברת החשיפה למותג, או פתיחת נתיב לקשר עמוק יותר עם מספק השירות עשוי להיחשב כדבר פרסומת. בעניין משלוח הודעות שיווקיות באמצעות החשבונית נתגלעה מחלוקת בפסיקה [עניין לוי 54963-01-16 מחד, מול עניין סומך 4107-03-13 מאידך]. במקרה דנן, ההנחה הסבירה היא כי הנתבעת פועלת בפרסום השירות שהיא מציעה לסינון תכנים כדי להשיא את רווחיה. לא מתקיימים הסייגים בחוק בנוגע למשלוח "דבר פרסומת". בעניין גובה הפיצוי, לא מדובר במקרה בעל נסיבות חמורות. מדובר בפרסום מסחרי בודד, שאינו פוגעני. אף מדובר בהצעת שימור ללקוחות, שגם אם היא מגלמת פעולת שימור לקוחות, הרי שיש בה אף שיפור שירות והתייעלות. הנתבעת תשלם לתובע 2,300 ש"ח עבור ההודעה ושתי שיחות הטלפון וכן הוצאות בסך 400 ש"ח.