ת"צ 16319-09-15 פלוני אלמוני נ' Avid Life Media Inc ואח'

אולי יעניין אותך גם

הסדר פשרה בתובענה הייצוגית נגד אתר "הבגידות" אשלי מדיסון על דליפת פרטי המשתמשים (פסק-דין, מחוזי מרכז-לוד, השופטת אסתר שטמר):

העובדות: בקשה לאישור הסדר פשרה במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית. התובענה עסקה בטענות המבקש כי המשיבות אינן שומרת על פרטיות המשתמשים באתר ההיכרויות Ashley Madison, המיועד בעיקר לאנשים נשואים או המצויים כבר בקשר זוגי. בבקשת האישור טען המבקש כי האתר נפרץ מאחר שלא היה מאובטח כיאות, מה שהוביל לפרסום פרטי המשתמשים ברשת. בתגובתן לבקשת האישור, טענו המשיבות כי לא התרשלו וכי העובדה שנפלו קורבן למתקפת האקרים אינה יוצרת להן חבות. לבקשת המבקש נאסר פרסום פרטיו המזהים.

נפסק: הצדדים הגיעו להסכם פשרה שפורסם, כאשר הקבוצה המיוצגת הוגדרה כ"כלל ציבור הלקוחות של המשיבות בישראל שנרשמו לאתר טרם הגשת בקשת האישור, או לאחריה, ועד ליום מתן פסק הדין בתובענה". המשיבות התחייבו להעביר סכום של 574,640 ש"ח לקרן לניהול וחלוקת כספים לפי סעיף 27א לחוק תובענות ייצוגיות. הצדדים המליצו לשלם למבקש גמול בסך 30,000 ש"ח, החזר הוצאות בסך כ-27,000 ש"ח + מע"מ ותשלום שכ"ט לב"כ המבקש בסך 140,000 ש"ח + מע"מ. היועץ המשפטי לממשלה התנגד להסדר. 

הסדר הפשרה ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה, ועונה על דרישות סעיף 19(א) לחוק. ההסדר שגובש על ידי הצדדים נותן מענה לנושא התובענה הייצוגית בפיצוי בגין הנזק שלטענת המבקש נגרם מהתנהלות המשיבות. הסבר הצדדים באשר לחישוב סכום הפיצוי מקובל ונתמך בתצהיר חסוי מטעם המשיבות שכולל את מספר המשתמשים בישראל. מדובר בטיוב משמעותי של סכום הפיצוי לניזוק לעומת הסכום שאושר בהליך מקביל בארה"ב. 

ממילא עלול להיווצר קושי בהוכחת הנזק, שכן כצפוי מנושא בקשת האישור, מעטים מחברי הקבוצה הזדהו באופן מלא בעת ההרשמה (כעשירית לפי ההערכה). על אף שהצדדים טענו כי המשיבות תיקנו ליקויים באבטחת המידע, לא ניתן פירוט מספק בתצהיר החסוי שהוגש לשיפורים שבוצעו לאחר האירוע הנטען בבקשת האישור. אין בכך כדי למנוע את אישור ההסדר, שכן בקשת האישור לכתחילה לא נתמכה בחוות דעת מומחה בדבר אמצעי האבטחה.

העמדת סכום הפשרה לעיל משקפת באופן ראוי את הסיכונים והסיכויים הטמונים בבקשת האישור. הפשרה מייתרת את הדיון בבקשת האישור ובתובענה, ובהידרשות לסוגיות העובדתיות והמשפטיות שהועלו בהן, והיא גם מייתרת את חשיפת זהותם של חברי הקבוצה. אין לקבל את הצעת היועמ"ש ליידע את חברי הקבוצה על אפשרות היציאה ממנה על-ידי משלוח הודעות לתיבות הדוא"ל של המשתמשים. המשיבות תשלמנה למבקש גמול בסך 20,000 ש"ח ושכ"ט בסך 100,000 ש"ח בתוספת מע"מ.