ת"צ 16319-09-15 פלוני אלמוני נ' Avid Life Media Inc ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי מרכז-לוד, השופטת אסתר שטמר): בקשת המשיבה להורות על חשיפת זהותו של מבקש בבקשה לאישור תובענה ייצוגית. התובענה עוסקת בטענת המבקש כי המשיבה אינה שומרת על פרטיות המשתמשים באתר ההיכרויות Ashley Madison, המיועד בעיקר לאנשים נשואים או המצויים בקשר זוגי. בבקשת האישור טען המבקש כי האתר נפרץ מאחר שלא היה מאובטח כיאות, מה שהוביל לפרסום פרטי המשתמשים. ביהמ"ש נעתר זמנית לבקשת המבקשת לאיסור פרסום שמו, כאשר הוא נדרש להמציא את פרטיו לתיק ביהמ"ש. התובע מסכים לגילוי זהותו למשיבה בלבד ובלבד שזו תתחייב שלא לגלות את פרטיו. המשיבה סבורה כי אין סיבה לחיסיון הנדרש.

נפסק - סעיף 3 לחוק יסוד השפיטה קובע כי "בית משפט ידון בפומבי, זולת אם נקבע אחרת בחוק או אם בית המשפט הורה אחרת לפי חוק". סעיף 68 בחוק בתי המשפט חוזר על עקרון יסוד זה ומוציא מגדרו עניינים שניתן לדון בם בדלתיים סגורות. בגדר הוראות החוק הספציפיות שלפיהן ניתן להורות על איסור פרסום, בא גם האיסור "לשם מניעת פגיעה חמורה בפרטיות" (סעיף 70(ד) בחוק בתי המשפט). אין די בפגיעה בפרטיות כדי שייסוג עקרון פומביות הדיון, ויש לבחון גם את עוצמתה, על-מנת שהמקרה יעמוד בדרישת מניעת פגיעה חמורה.

ככל שהמידע נוגע לליבת הפרטיות, כגון בעניינים אינטימיים, משפחתיים או רפואיים, תגבר הנטיה לראות בפגיעה בה משום פגיעה חמורה בזכות לפרטיות. המבקש עתר לראות בגילוי פרטיו משום פגיעה חמורה בפרטיותו. הוא הניח, אך לא ביסס את ההנחה, כי חברי הקבוצה אינם מוכנים לחשוף את זהותם. לעומתו המשיבה הביאה לפחות דוגמה אחת בישראל שבה מבקש אחר לא התבייש והגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד המשיבה בשמו הוא, אם כי בעילה שונה. עובדה היא כי המבקש ניסה להסתיר את זהותו. זו אף בדיוק תביעתו: כי המשיבה לא השכילה להעניק לו את הסודיות שהתחייבה לתת. לכן, יש לצאת מנקודת הנחה כי המידע שלפיו אדם פנה ונרשם לאתר המשיבה מהווה פגיעה חמורה בפרטיות. יש לתת משקל עודף לכך שעסקינן בבקשה לאישור תובענה ייצוגית, שבה למבקש תפקיד בייצוג הקבוצה כולה. אין מחלוקת בין הצדדים שעל המבקש לפרוש בפני המשיבה את זהותו המלאה.

באיזון הכולל, המסקנה שיש להגיע אליה היא שהחיסיון שהוטל על זהות המבקש יוותר בעינו. העילה האישית של המבקש וכן התאמתו לייצוג הקבוצה, ייבחנו כמובן על-ידי ביהמ"ש ללא הגבלה, שכן זהות המבקש תהיה גלויה הן למשיבה והן לביהמ"ש. אך חברי הקבוצה לא יוכלו להתנגד לייצוגו של המבקש, טענה שלכאורה עומדת להם בכל שלב של הדיון. כאשר נושא התביעה מניח פגיעה חמורה בפרטיות המבקש וחברי הקבוצה (אשר ככלות הכל התקשרו עם אתר שהבטיח להם פרטיות, וזהו נושא התובענה), נראה כי מטרת החוק תסוכל אם לא ניתן יהיה להגיש תביעות מסוג זה בשל שמירת הפרטיות של כל אחד מחברי הקבוצה.