עש"א 46570-06-18 בוקינג.קום ישראל הזמנות למלונות אונליין בע"מ נ' הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן

אולי יעניין אותך גם

לא היה מקום להלך בדרכים עקלקלות ולהטיל עיצום על תאגיד ישראלי שאינו בעלי האתר, כאשר אין מניעה להטיל העיצום על בוקינג ההולנדית ישירות (פסק-דין, שלום ת"א, השופט עדי הדר):

העובדות: ערעור מכוח סעיף 22כ' לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, שהגישה בוקינג ישראל על החלטת הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן להטיל עליה עיצום כספי בסך 2,508,000 ש"ח על הפרת סעיפים 14ג(א) ו-17ד' לחוק. 

המערערת טענה כי הסעיפים בגינם הוטל העיצום עוסקים במצב בו "עוסק" מציג ל"צרכן", במסגרת שיווק מרחוק, מחיר שאינו "המחיר הכולל" של העסקה. המערערת טענה כי היא כלל לא "עוסקת בשיווק מקוון של שירותי אירוח" וכי האתר והיישומון כלל אינם בבעלותה, אלא של חברת BOOKING.COM B.V ההולנדית. הרשות טענה, בין היתר, כי ההפרדה לה טענה המערערת היא צורנית ומלאכותית וכי המערערת היא למעשה סניף של החברה ההולנדית.

נפסק: האם החלטת הרשות להטיל עיצום כספי על המערערת ולא על בוקינג העולמית הייתה סבירה בנסיבות העניין? המערערת, כך טענה הרשות, הציגה את מחיר שרותי האירוח בישראל ללא מרכיב המע"מ. המערערת טענה שאינה עוסקת בשיווק מקוון של שירותי אירוח. אינה מפרסמת מחירים של שירותי אירוח. האתר והיישומון אינם בבעלותה ואינה המפעילה שלהם. עוד טענה המערערת, שאין לה כל סמכות או יכולת טכנית לתקן את ההפרה הנטענת של החוק.

אין די בטענה כי המערערת והחברה ההולנדית חד הם כדי להצדיק הטלת העיצום דווקא על התאגיד הישראלי. הרשות לא חלקה על כך שהאתר הוא בבעלות החברה ההולנדית והיא אחראית להפעלתו, אך טענה שהחברה ההולנדית והמערערת חד הם. מהראיות שהובאו עולה כי יש קשר הדוק בין החברה ההולנדית ובין המערערת, וכי החברה ההולנדית עומדת בראש קבוצת חברות שמשרתות ענייניה במדינות שונות. כל אלה עשויים להצדיק ראיית המערערת ככתובת להמצאת כתבי בי דין לחברה ההולנדית, אך לא מצדיקים להפוך את התאגיד המשמש ככתובת להמצאת כתבי בי דין לנתבע עצמו.

ביהמ"ש העליון התיר לתובע ישראלי המצאה מחוץ לתחום של תביעה נגד החברה ההולנדית בגין הזמנות של ישראלים מהחברה ההולנדית של מקומות אירוח בחברת תיירות ישראלית [עניין לב - רע"א 6970/18]. לא היה מקום להלך בדרכים עקלקלות ולהטיל עיצום על תאגיד ישראלי שאינו בעלי האתר, כאשר אין מניעה להטיל העיצום על החברה ההולנדית ישירות. לשיטת הרשות אין פסול בהעמדת נהג המילוט של השוד לדין, שעה שהשודד עצמו מקבל פטור מהעמדה לדין. אין לקבל עמדה בלתי סבירה זו, בהעדר מניעה להשתת העיצום על החברה ההולנדית.

לא רק שההחלטה להטיל העיצום דווקא על התאגיד הישראלי ולא על בעלת האתר, גם אם התאגיד הישראלי הוא חלק מקבוצת בוקינג, הינה בלתי סבירה בעליל, אלא שהחלטה זו גם יוצרת קושי שעלול לפגוע בעניינו של הציבור, עקב ההבדל בין מחזור העסקאות של התאגידים. הערעור התקבל. העיצום הכספי בוטל.