רע"א 11338-10-19 טרוים מילר בע"מ ואח' נ' Facebook Ireland Limited

אולי יעניין אותך גם

יש לברר את התביעה נגד פייסבוק בישראל לפי הדין המהותי של מדינת קליפורניה (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטת אביגיל כהן):

העובדות: בקשת רשות ערעור על החלטת ביהמ"ש השלום בהרצליה [ת"א 32809-09-17], שקבע כי הדין המהותי החל על התביעה הוא הדין של מדינת קליפורניה, בהתאם לתניית ברירת הדין, וכי המבקשים (התובעים) יתקנו את תביעתם ויוסיפו התייחסות לנושא הדין הזר. המבקשים עוסקים בהפקת ירידי אופנה. הם תבעו את פייסבוק (המשיבה) בטענה כי זו גרמה להם לנזקים לאחר שהטעתה אותם לגבי הליך מיזוג של 4 עמודים עסקיים. לאחר הגשת התביעה ניתנה החלטת ביהמ"ש העליון בעניין בן חמו [רע"א 5860/16], בה נקבע כי ניתן לתבוע את פייסבוק בישראל, אך לפי דיני מדינת קליפורניה.

נפסק: יש לתת רשות ערעור, לדון בבקשת רשות הערעור כבערעור ולדחות את הערעור לגופו. תניית ברירת הדין אינה מקפחת במקרה זה. קביעות ביהמ"ש העליון בעניין בן חמו לא פוטרות מהצורך לבחון בתיק הפרטני אם מדובר בתניה מקפחת. כוחן של הקביעות הללו יפה לגבי תובענה ייצוגית. בימ"ש קמא קבע כי התובעים לא הוכיחו כי הדין הזר הקליפורני שולל מהם טענה מהותית או תרופה כלשהי העומדת להם לפי הדין הישראלי. מדובר בקביעה עובדתית המושתתת על נטל הראיה, ואין מקום להתערב בה.

לא עלה בידי התובעים להוכיח כי התנייה מקפחת בהתאם לסעיף 3 לחוק החוזים האחידים. העובדה כי הדין המהותי על פיו תוכרע התובענה הוא הדין הקליפורני, אין בה להרתיע לקוחות מסוג התובעים מנקיטת אמצעים משפטיים נגד פייסבוק. עסקינן באיש עסקים וחברה בבעלותו, המגישים תביעה בסכום משמעותי בגין אירוע עסקי ואפקט ההרתעה מכך שדיני מדינת קליפורניה יחולו על התביעה קטן ותובע מסחרי לא יירתע במקרה כזה; בשים לב לכך שכל מה שנדרש ממנו הוא הגשת חוות דעת לגבי הדין הזר. הדין הזר הוא הדין המהותי של קליפורניה. הדין הוא באנגלית; נגיש ידוע ומפורסם בעולם.