ת"א 32809-09-17 Facebook Ireland Limited נ' טרוים מילר בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

תביעה נגד פייסבוק תתנהל בישראל לפי דיני מדינת קליפורניה (החלטה, שלום הרצליה, השופט גלעד הס):

העובדות: המשיבים, העוסקים בהפקת ירידי אופנה, הגישו תביעה נגד פייסבוק בטענה כי זו גרמה להם לנזקים לאחר שהטעתה אותם לגבי הליך מיזוג של 4 עמודים עסקיים ברשת החברתית. פייסבוק ביקשה להורות על סילוק ההליך על הסף בטענה כי סמכות השיפוט נתונה לביהמ"ש בקליפורניה וכי על מערכת היחסים בין הצדדים חל דין מדינת קליפורניה. לאחר הגשת הבקשה ניתנה החלטת ביהמ"ש העליון בעניין בן חמו [רע"א 5860/16], בה נקבע כי ניתן לתבוע את פייסבוק בישראל, אך לפי דיני מדינת קליפורניה.

נפסק: נקודת המוצא לדיון היא הפסיקה בעניין בן חמו, שכן נדונה בה תניית ברירת דין זהה של אותה הנתבעת ונקבע כי היא אינה תניה מקפחת לפי חוק החוזים האחידים וכי אין להתערב בה. אין מקום להבחין בין עניין בן חמו לבין המקרה הנוכחי. גם במקרה זה סעיף ברירת הדין אינו מקפח. לא נמצא בתשובת המשיבים טיעון או ראיה כלשהי לפיה הכרעה בתביעה לפי דיני  מדינת קליפורניה שוללת מהמשיבים תקופה כלשהי העומדת להם בהתאם לדין הישראלי.         

המשיבים הם תובעים מסחריים ואינם משתמשים פרטיים ברשת החברתית. נטיית בתי המשפט היא להעניק הגנה פחותה מכוח חוק החוזים האחידים כאשר מדובר בלקוח מסחרי. בנוסף, החשש מהרתעה קטן משמעותית כאשר מדובר בגוף מסחרי. מדובר באנשי עסקים המגישים תביעה משמעותית בהיקפה בשל אירוע עסקי. במקרה כזה אפקט ההרתעה מכך שדיני קליפורניה יחולו על התביעה הוא קטן. התביעה תתברר בישראל לפי הדין המהותי של מדינת קליפורניה.