ת"ק 64880-09-19 חבשה נ' קשרי תעופה בע"מ

אולי יעניין אותך גם

"קשרי תעופה" לא יכולה לגבות תשלום נוסף מלקוח בעקבות קריסת אתר הקופונים "באליגם" (פסק-דין, תביעות קטנות פ"ת, הרשם אורן כרמלי):

העובדות: התובע רכש 5 שוברים באתר הקופונים 'באליגם' לחבילת טיול באיטליה, למימוש אצל הנתבעת. התובע יצר קשר עם הנתבעת בהתאם לתנאי הקופונים וזו הנפיקה לו כרטיסים ושוברים למועדים שהוזמנו. בחודש יוני 2019 הפכה 'באליגם' לחדלת פרעון. התובע, ששמע על כך, יצר קשר עם הנתבעת וזו מסרה לו שחופשתו בוטלה מאחר שהתשלום לא הועבר לה מ'באליגם'. הנתבעת דרשה מהתובע את הסכום בשנית. מכאן התביעה.

נפסק: יש לקבל את התביעה. התובע רכש קופונים באתר 'באליגם' שניתנים למימוש אצל הנתבעת ושילם עבורם ל'באליגם'. התובע עמד בתנאי הקופונים. הנתבעת מצידה איפשרה לתובע לממש בפועל את הקופונים שרכש, בסמוך לרכישתם, ואישררה בפועל את העסקה-חבילת טיול. עיון בכרטיסי הטיסה מעלה כי אלו הונפקו על-ידי הנתבעת והלוגו שלה הוא המופיע בראש המסמכים. 

בעצם הנפקת כרטיסי הטיסה ושוברי המלון והרכב על-ידי הנתבעת עבור התובע, יש לראות בנתבעת כמי שהכירה באותם קופונים ובכך נוצרה למעשה התחייבות חוזית ישירה של הנתבעת כלפי התובע לאספקת שירותי תיור, בה היה עליה לעמוד. הנתבעת לא היתה רשאית לדרוש מהתובע תשלום נוסף. 'באליגם' לא רכשה כמות כרטיסים אצל הנתבעת אותם מכרה מטעמה, אלא בכל פעם שנרכש קופון הונפקה הזמנה עבור הנתבעת. בכך למעשה היתה מערכת היחסים של 'באליגם' כלפי הנתבעת כסוכנת המספקת 'שירותי סוכנות נסיעות' או כ'משווקת'.

ההסדר הכספי בין 'באליגם' לנתבעת באשר לאופן העברת התשלום אינו מעניינו של הלקוח. הנתבעת היא מי שבחרה ליתן אשראי ל'באליגם' ולאפשר לה להעביר את התמורה עבור חבילת הטיול רק לאחר שהלקוח מימש אותה בפועל. משקבעה הנתבעת בעצמה את אופן התנהלותה העסקית מול 'באליגם', הרי שבחרה לקחת על עצמה משיקוליה את הסיכון הכלכלי, והיא אינה יכולה "לגלגל" אותו אל הלקוח.

הלקוח שילם עבור מלוא חבילת הטיול בהתאם למדיניות התשלומים והאשראי של 'באליגם'. בשום שלב של ההזמנה לא נאמר לו כי מימוש חבילת הטיול אצל הנתבעת מותנה בהעברת התשלום מאת 'באליגם' ולמעשה על-פי מדיניותה של הנתבעת בפועל אף לא הותנו הדברים. הנתבעת תשיב לתובע את הסכום ששילם לה, יחד עם פיצוי בגין עגמת נפש בסך 2,000 ש"ח.