ת"ק 10488-04-19 צבי נ' רשת מדיה בע"מ

אולי יעניין אותך גם

הצגת התובע כפרופיל פיקטיבי מהווה לשון הרע (פסק-דין, תביעות קטנות חיפה, הרשמת אילנה הדר):

העובדות: במסגרת תכנית הבוקר של הנתבעת פורסמה כתבה בנושא "פרופילים מזויפים בפייסבוק". תוך כדי הכתבה הוצגו דוגמאות לפרופילים מזויפים וביניהם פרופיל הפייסבוק של התובע, בליווי שמו המלא ותמונתו. התובע טען כי הפרופיל אינו מזויף, כי נגרם לו נזק תדמיתי וכי הוא נחשף לשיימינג. הנתבעת טענה, בין היתר, כי מדובר בפרסום חדשותי בנושא "בוטים ברשתות חברתיות" על רקע תעמולת הבחירות שהתנהלה ברשת וכי פרופיל התובע הוצג לשבריר שנייה, מבלי שניתן היה לזהות את התובע. הנתבעת טענה עוד כי עומדות לרשותה הגנות חוק איסור לשון הרע.

נפסק: עוולת לשון הרע כוללת שני יסודות: פרסום ולשון הרע. אין חולק כי יסוד הפרסום מתקיים. הפרסום התקיים בשידור טלוויזיה פתוח לכל, ואין ספק כי הגיע לעוד אנשים זולת התובע. הפרסום החדשותי נפתח באמירה כי מדובר באייטם בנושא פרופילים מזויפים והמראיינים והמרואיינת התעכבו על אחד הפרופילים לגביו נאמר במפורש שהוא פרופיל מזויף. האדם הסביר, שלא צפה בריכוז מיוחד בתוכנית, בהחלט יכול היה להבין כי כלל הפרופילים שהוצגו הם מזויפים.

התובע תיאר כיצד עוקבים מכנים אותו "פיקטיבי" ובשמות גנאי אחרים וכי הוא סובל משיימינג ומקללות. היה בפרסום כדי לעשות את התובע לבוז או ללעג מצידם של אותם עוקבים ומכאן שגם יסוד לשון הרע מתקיים.

אמנם היה בפרסום עניין ציבורי באותם ימי טרום בחירות, אך הנתבעת לא הוכיחה את האמת שבפרסום בדבר היותו של הפרופיל פיקטיבי. הנתבעת לא נקטה באמצעים סבירים כדי להיווכח אם הפרסום הוא אמת ולפיכך אף לא יכולה לעמוד לה הגנת תום הלב לפי סעיף 15 לחוק איסור לשון הרע. הנתבעת תשלם לתובע פיצוי כספי בסך 9,000 ₪ וכן הוצאות בסך 1,000 ₪.