ת"א 9942-10-17 שדה נ' דוד

אולי יעניין אותך גם

הנתבע השווה בין התובע לנאצים בפייסבוק ויפצה אותו (פסק-דין, שלום הרצליה, השופט גלעד הס):

העובדות: תביעת לשון הרע. התובע פרסם מאמרים באתר "הגדה השמאלית", לרבות מאמר ביקורת על רוה"מ, במסגרתו השווה את פעולות רוה"מ לפעולות הצורר היטלר. הנתבע פרסם תגובות למאמר התובע באתר ובפייסבוק, שהתובע טוען כי הן מהוות לשון הרע כלפיו. הנתבע העלה שורת טענות ובין היתר כי מדובר בפרסומים מידתיים וסבירים, לנוכח מאמרו הבוטה והפוגעני של התובע.

נפסק: הנתבע אינו מכחיש את הפרסום. הביטויים שפרסם הנתבע כנגד התובע אינם גידוף סתם והם מהווים לשון הרע באופן מובהק, ונועדו בכדי להשפיל ולבזות את התובע בקרב הציבור. הצדדים אינם חלוקים על התקיימות יסוד הפרסום. הנתבע טען כי מדובר בתפוצה קטנה. דין טענה זו להידחות. הנתבע הגיב למאמרי התובע הן באתר "הגדה השמאלית" ב"פייסבוק". אף אם ניתן לטעון כי תפוצת הפרסומים באתר קטנה, אין לקבל את טענה זו ביחס לתפוצה בפייסבוק. 

פייסבוק היא רשת פומבית שמאפשרת תפוצה רחבה מאוד של תכנים. מרגע שהנתבע הגיב למאמר התובע בפייסבוק, הרי שמדובר בפרסומים בהיקף נרחב אשר נגישים וזמינים לכל גולש בפייסבוק ומכאן שאין מדובר בתפוצה קטנה. יש לדחות את הטענה לקיומו של "אמת בפרסום". הנתבע בפרסומים מטעמו השווה את התובע לבכירי הנאצים, כאשר להגנתו במסגרת טענת האמת בפרסום טען טענה שאינה רלוונטית כי מאמרי התובע דומים לדברי מכחישי שואה והם מסיתים. הנתבע אף לא פרסם את תגובותיו בתום לב. 

אף אם התייחסות התובע במאמר לממשלת ישראל ולעומד בראשה בהקשר נאצי מהווה "אשם תורם", הרי אין היא מכוננת אשם תורם ברמה המהווה הגנה מוחלטת לנתבע ולכן יש להביאה בחשבון לעניין פסיקת הפיצוי, אולם היא אינה מאיינת את התביעה. אף אין מדובר בתביעת השתקה (SLAPP). הנתבע ישלם לתובע פיצוי בסך 10,000 ש"ח וכן הוצאות בסך 500 ש"ח ושכ"ט עו"ד בסך 2,000 ש"ח.