רת"ק 70225-05-19 פולסים בע"מ נ' חיים

אולי יעניין אותך גם

חברה המספקת פלטפורמה טכנולוגית לדיוור אלקטרוני אינה אחראית להודעות ספאם הנשלחות באמצעותה (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטת אביגיל כהן):

העובדות: בקשת רשות ערעור על פסק-דינו של ביהמ"ש לתביעות קטנות בת"א [ת"ק 14072-02-18], שקיבל את תביעת המשיבה בגין משלוח דברי פרסומת בניגוד לסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. בתביעתה הלינה המשיבה על 19 מסרונים פרסומיים שנשלחו לה, בעוד שהמבקשת טענה כי היא חברה המספקת רק מערכת לשליחת מיילים ומסרונים וכי לא שלחה את ההודעות בפועל.

המבקשת טענה כי מי ששלחה את ההודעות ובעלת מאגר המידע היא לקוח שלה (כנגדה ניתן פס"ד בהיעדר הגנה). ביהמ"ש קמא קבע כי החוק מגדיר כ"מפרסם" גם את "מי שמשווק את נושא דבר הפרסומת בעבור אחר" וכי המבקשת שיגרה את הפרסומות עבור הלקוח. בבקשת רשות הערעור נטען כי מדובר בסוגיה משפטית בעלת השלכות רוחב, והיא האם חברה המספקת ללקוחותיה (בתי עסק) פלטפורמה לניהול מאגר נמענים ולדיוור אלקטרוני, היא בגדר "מפרסם" כהגדרתו בחוק?

נפסק: יש לתת רשות ערעור משום שמדובר בסוגייה בעלת השלכות רוחב, ולקבל את הערעור לגופו. האחריות בגין שיגור דברי פרסומת בניגוד להוראות החוק מוטלת על "מפרסם". המחוקק בחר בהגדרה רחבה על מנת להיאבק בתופעה הכלל עולמית המטרידה המכונה "ספאם", הכוללת הן את הגורם המשווק את דבר הפרסומת והן את הגורם העשוי ליהנות מעצם הפרסום (ספק המוצרים או השירותים). המבקשת טוענת כי היא רק פלטפורמה טכנולוגית לדיוור אלקטרוני ואילו המשיבה טוענת כי המבקשת שיווקה ושלחה את הפרסומת עבור הלקוח.

עיון בהסכם בין המבקשת ללקוח תומך בגרסת המבקשת. מההסכם עולה כי המבקשת היא פלטפורמה טכנולוגית לדיוור אלקטרוני בלבד, ולא היא שלחה את הפרסומות לתובעת. הלקוח הוא שמשתמש במערכת והיא מופעלת על-ידו. מלשון ההסכם עולה כי מי ששולח את הפרסומות, אחראי על התוכן, מנהל את רשימת הנמענים הוא הלקוח וכי המבקשת מספקת את המערכת הטכנולוגית המאפשרת זאת.

המבקשת היא חברה חיצונית, בעלת אמצעי טכנולוגי למשלוח ההודעות, כאשר הלקוח שלה הוא זה ששלח את ההודעות למשיבה. שמה או מענה על המבקשת אינם מופיעים בדבר הפרסומת כמען להתקשרות או לשם רכישת נושא דבר הפרסומת. המבקשת אף אינה בגדר "מי שמשווק את נושא דבר הפרסומת עבור אחר", אלא רק סיפקה ללקוח את הכלי הטכנולוגי [עניין ריכטמן - ת"ק 2621-04-14]. בנסיבות העניין, אין להטיל על המבקשת את האחריות למשלוח הודעות הפרסומת נשוא התביעה. הערעור התקבל, התביעה נדחתה ללא צו להוצאות (לאור ההיבט העקרוני).