ת"צ 57690-04-18 ליטוין ואח' נ' שמר - שרותי מבדקים רפואיים בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

אישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, מחוזי מרכז-לוד, השופט יחזקאל קינר):

העובדות: בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית שהוגשה מכוח סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. בבקשת האישור נטען, בין היתר, כי המשיבים - חברה העוסקת בשירותים ובבדיקות רפואיות ומנכ"ל החברה - שלחו דברי פרסומת ללא הסכמת הנמענים ומבלי שכותרת הודעות הדוא"ל כללה את המילה "פרסומת".

נפסק: הצדדים הגיעו לפשרה מוסכמת. הקבוצה עליה יחול הסדר הפשרה הוגדרה כ"כל אדם אשר קיבל את הודעת הדוא"ל שכותרתה 'חוקרים ממליצים: לחסן עובדים נגד שפעת במקום העבודה' ששלחה המשיבה, ואשר פתח את ההודעה לפני מועד החתימה על הסכם הפשרה". המשיבים הסכימו להעניק לחברי הקבוצה הטבה ששוויה 200,000 ש"ח (חיסון או בדיקת סקר). הצדדים הגיעו להסכמת נוספות לעניין המועדים למימוש ההטבה, תיעוד מימוש ההטבה, העברת כספים לקרן, דרך היידוע ועוד. בנוסף, המשיבים התחייבו לפעול בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת, בין היתר לעניין הסכמת הנמענים וכותרת ההודעות של דברי הפרסומת.

ניתן לקבוע כי התובענה עומדת לכאורה בתנאים לאישור תובענה ייצוגית. הסדר הפשרה ראוי וניתן לאשרו. שווי ההטבה ראוי בהתחשב במספר חברי הקבוצה (665 איש שפתחו את ההודעה). אין פסול בצמצום היקף הקבוצה כך שתכלול רק את הנמענים שפתחו את ההודעות שנשלחו אליהם. הנמענים שפתחו את הודעות הדוא"ל המפרות לכאורה הם אלה שנזקם גדול יותר. ההסדר כולל גם הסדרה עתידית במסגרתה התחייבו המשיבים לפעול בהתאם להוראות חוק התקשורת, תוך דגש על תיקון ההפרות הנטענות בבקשת האישור. יש לאשר את הסדר הפשרה ולתת לו תוקף של פס"ד.