ת"א 35650-09-18 קרן נ' אוקנין ואח'

אולי יעניין אותך גם

מי שמנהל שיח אישי עם בן או בת זוגו ב-WhatsApp, אינו צריך לחשוש שמא ביום מן הימים ייחשף השיח האישי לצורכי משפט (החלטה, שלום עכו, השופטת דנה עופר):

העובדות: בקשה למתן צו גילוי מסמכים ביחס לתכתובת בין המשיבים, שהם בעל ואשה. המבקש הוא התובע בתביעה כספית שעילתה הפרת זיכרון דברים לרכישת דירה מהמשיבים. הבקשה נוגעת לתכתובות בין המשיבים לבין עצמם, באמצעות מסרונים, WhatsApp ודואר-אלקטרוני. המבקש עותר לגילוי ועיון בתכתובות אלו, הנוגעות למחלוקת המתעוררת בתיק זה. המשיבים מתנגדים לבקשה וטוענים לפגיעה בפרטיותם.

נפסק: דין הבקשה להידחות. נקודת המוצא היא אכן ניהולו של משפט אזרחי "בקלפים פתוחים" וכאשר בעלי הדין נדרשים לגלות כל מסמך שברשותם שיש לו נגיעה למחלוקת, בין אם מדובר במסמך "מועיל" ובין אם מדובר במסמך "מזיק". עם זאת, זכות העיון במסמכי היריב אינה מוחלטת, ולעתים עומד כנגדה אינטרס אחר הראוי להגנה, ומפניו תיסוג זכות העיון.

הבקשה מצריכה הכרעה בין אינטרסים נוגדים: זכותו של התובע לקבל לידיו מסמכים של הנתבעים שעשויים לשפוך אור על השאלות שבמחלוקת, לבין זכותם של הנתבעים לפרטיות. התכתבות בין בני זוג לבין עצמם היא תכתובת "פרטית", שלא נועדה לעיניו של אדם אחר מלבד בני הזוג. בקשת המבקש נוגעת ל"גרעין הקשה" של הפרטיות. מדובר בחילופי דברים בין בני זוג, שמנהלים חיי משפחה וזוגיות, שרק מפאת אופייה העכשווי של התקשורת ביניהם היא מועלית על הכתב באופן יומיומי באמצעות מערכות טכנולוגיות ויישומונים למיניהם.

מבחן הרלבנטיות - ניתן למצוא רלבנטיות בתכתובות בין המשיבים, כאשר המבקש מעוניין לבסס טענתו כלפיהם לפיה הבעל פעל כשלוח של אשתו, וכן ביחס לאומד דעתם של הצדדים בעת חתימת זיכרון הדברים, המצוי במרכז המחלוקת. לאחר מכן יש לבחון את קיומו של אינטרס לגיטימי הראוי להגנת ביהמ"ש מפני חשיפת התכתובת. זכותם של המשיבים לפרטיות ברורה מאליה. נקודת האיזון משתנה כאשר נבחנת פרטיותו של תובע אל מול פרטיותו של נתבע. 

עריכת האיזון ביחס למסמכים מביאה למסקנה כי אינטרס הפרטיות גובר. עסקינן בתכתובת פרטית בין בני זוג, שמשקפת את השיח הפרטי ביניהם, ומלכתחילה לא נועדו לעיניו של אדם זר. הלכה למעשה מדובר בתכתובת שעל כמותה מגן חוק יסוד כבוד האדם וחירותו – "סוד שיחו של אדם, כתביו או רשומותיו". עצמת אינטרס הפרטיות גוברת על שיקולי חשיפת האמת וגילוי המסמכים.

גם משיקולי מדיניות משפטית ראוי להעדיף את אינטרס הפרטיות. מי שמנהל שיח אישי עם בן או בת זוגו אינו צריך לחשוש שמא, ביום מן הימים, ייחשף השיח האישי לצורכי משפט, ולהימנע מתקשורת באמצעים מתועדים כמו תוכנות מסרים שונות, על מנת שלא ייווצרו בדרך זו "מסמכים" שצד שלישי יבקש לעיין בהם בעתיד.