ת"ק 15081-08-19 מור וגולד בע"מ נ' ליפשיץ

אולי יעניין אותך גם

תביעת ספאם לא תסולק על הסף (החלטה, תביעות קטנות חדרה, הרשמת טלי מירום):

העובדות: בקשה לסילוק על הסף של תביעה לפי סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, בשל היעדר עילה וחוסר יריבות.

נפסק: דין הבקשה להידחות. סילוק על הסף הוא צעד חריג וקיצוני, שיינקט רק במקרים חריגים בלבד, בהם ניתן לקבוע כבר בשלב המקדמי כי גם אם יוכיח התובע את כל העובדות המפורטות בכתב התביעה, הוא לא יהא זכאי לסעד המבוקש. בשלב מקדמי זה, בטרם הציגו הצדדים את ראיותיהם, לרבות באשר לנסיבות משלוח שתי ההודעות נשוא התביעה, אין מקום לקבוע כי הודעות אלו אינן עולות כדי "דבר פרסומת" כמשמעו בחוק ועניין זה יתברר בדיון. אין מקום לסילוק התביעה על הסף.