ת"צ 15424-05-18 בר אילן נ' קורל-תל בע"מ

אולי יעניין אותך גם

אישור הסתלקות מבקשה לייצוגית לפי חוק הספאם נגד מפעילת "יד 2" (פסק-דין, שלום ת"א, השופט אילן דפדי):

העובדות: בקשה מוסכמת לפי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, לאשר למבקש להסתלק מן הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ולהורות על דחיית תביעתו האישית. בבקשת האישור נטען כי המשיבה, המפעילה את אתר "יד 2", הפרה את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, כששלחה למבקש הודעות פרסומת בדוא"ל ללא הסכמתו.

נפסק: יש לאשר את בקשת ההסתלקות. בעקבות הגשת בקשת האישור ולנוכח טענת המשיבה כי משלוח ההודעה למבקש נבע מתקלה נקודתית שטופלה במלואה, הגיעו הצדדים להסכמה במסגרתה התחייבה המשיבה להוסיף את המילה "פרסומת" לכותרת דיוורי מדד הנדל"ן המופצים על ידה במקרים וכי במקרה שיכללו פרסומות בדיוורים אלה, תפעל המשיבה בהתאם להוראות החוק. בנוסף התחייבה המשיבה להעניק תרומה בסך 60,000 ש"ח לקרן ניהול וחלוקת כספים מכוח סעיף 27(א) לחוק תובענות ייצוגיות. הבקשה אושרה.

עדכון: ביום 27.10.2019 קבע ביהמ"ש כי המשיבה תשלם למבקש גמול בסך 2,000 ש"ח ושכר-טרחה לבא-כוחו בשיעור של 8,000 ש"ח + מע"מ.