ע/33/19, 26 התובע הצבאי הראשי נ' סמל ש' נ'

אולי יעניין אותך גם

הקידמה הטכנולוגית וזמינות הצילום בעידן הדיגיטלי, אחסונו והפצתו, מחייבים את השופטים לתרום למלחמת החֹרמה בתיעוד פוגעני של הזולת (פסק-דין, ביה"ד הצבאי לערעורים, השופטים מרקמן, הלר וזליכה):

העובדות: ערעור על פסק-דינו של ביה"ד הצבאי המחוזי במחוז שיפוטי המרכז [מרכז (מחוזי) 78/18]. המשיב הורשע, לאחר ניהול הוכחות, ב-3 עבירות של פגיעה בפרטיות [סעיפים 2(3) ו-5 לחוק הגנת הפרטיות], 3 עבירות של מעשה מגונה [סעיף 348 (ג) לחוק העונשין], ובעבירת הטרדה מינית [סעיפים 3(א)(5א) ו-5(א) לחוק למניעת הטרדה מינית]. המשיב צילם חיילות בעת שהתקלחו בבסיס, באמצעות הטלפון הנייד שלו והראה סרטונים שצילם לחבריו. המשיב מחק את הסרטונים.

ביה"ד קמא גזר על המשיב 6 חודשי מאסר בפועל, לצד עונש מותנה, הורדה לדרגת טוראי, ותשלום פיצוי לנפגעות העבירות בסך כולל של 8,000 ש"ח. כן נפסק כי יושמד מכשיר הטלפון הנייד של המשיב. ההגנה ערערה על חומרת עונש המאסר בפועל ועתרה להורות כי ירוצה בדרך של עבודה צבאית. התביעה, עתרה להגדיל את גובה סכום הפיצויים.

נפסק: ערעור ההגנה על חומרת העונש התקבל וערעור התביעה על קולת העונש נדחה. הקידמה הטכנולוגית וזמינות הצילום בעידן הדיגיטלי, אחסונו והפצתו, מחייבים את מערכת השפיטה לתרום את תרומתה למלחמת החֹרמה בתיעוד פוגעני של הזולת, תוך רמיסת כבודו ופרטיותו. חומרה יתרה יש לייחס לצילום חיילות בעודן מתקלחות בבניין המגורים בתוככי היחידה. אף שניתן לטעון כי תחילה צילם המשיב את החיילות ללא הכנה מוקדמת, הרי שבהמשך עשה כן תוך תכנון מוקפד ואף הביא למקום כיסא על מנת להקל על מלאכת הצילום ואיכות התמונה. גם הנזק שנגרם כתוצאה מן המעשים אינו מבוטל.

הנזק שנגרם לנפגעות העבירה, ביזוין והשפלתן הועצמו והוחמרו משבחר המשיב לשתף שניים מחבריו ולהציג להם את הסרטונים שצילם. מעשיו של המשיב פסקו שלא מיוזמתו. המשיב פגע באורח ממשי בזכויותיהן של נפגעות העבירה לכבוד ולפרטיות ובמעשיו אף ביזה והשפיל את חבריו ליחידה. מעשים ממין זה מחייבים ענישה משמעותית בדרך של מאסר בפועל לתקופה של מספר חודשים. רק בענישה מכבידה יהא כדי להרתיע מי שידו קלה על לחצן הצילום ומי שעל מנת להקנות לו מעמד חברתי מוסיף חטא על פשע, ומציג את תוצרי הצילום המבזים לאחרים.

בהינתן עוצמת הפגיעה בערכים המוגנים, לאחר בחינת מדיניות הענישה הנוהגת ובראי נסיבות המקרה, לא נפלה שגגה בקביעת מתחם העונש ההולם, ואין להתערב בו. אין להקל ראש בחומרת מעשיו של המשיב. אלה ראויים לענישה מכבידה, שיהיה בה כדי לשדר מסר ברור וחד המגנה מעשים ממין אלו ומרתיע מפני הישנותם. בצד זאת, בחינת מכלול שיקולי הענישה מלמדים כי בנסיבות של המשיב ניתן להקל מעט בעונשו, בתוככי המתחם שנקבע. בין היתר ניתן משקל לעובדה כי המשיב מחק את כל הסרטונים שצילם כיממה לאחר צילומם. יש להקל במידת מה בעונש המאסר בפועל ולהעמידו על ארבעה וחצי חודשים, שירוצו כולם בדרך של כליאה ממשית. ערעור התביעה על גובה הפיצויים נדחה.