בג"ץ 3454/19 פורמנובסקי נ' איילת שקד שרת המשפטים ואח'

אולי יעניין אותך גם

עתירה בעניין נוהל הנהלת בתי המשפט לגבי פרסומים פוגעניים ברשת (פסק-דין, ביהמ"ש העליון, השופטים הנדל, סולברג ומינץ):

העובדות: עתירה בעניין "נוהל עבודה ובקרה לטיפול בפרסומים פוגעניים ברשת" שפרסמה הנהלת בתי המשפט בשנת 2015. העותר מבקש להורות למשיבים לחדול לצמיתות מאיסוף מידע על אזרחים המתבטאים נגד שופטים ומשמירתו של מידע זה, ליידע אזרחים שנאסף עליהם מידע, לבטל הליכים שנפתחו עקב שימוש במידע, לפרסם דו"ח ציבורי מלא בנושא מאגר המידע ועוד. 

נפסק: דין העתירה להידחות על הסף מכיוון שאינה מקימה כל עילה להתערבות בעת הזאת. מהודעת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ציבורי-חוקתי) עולה כי לא נעשה עוד שימוש יזום במידע שנאסף בעבר במסגרת הנוהל ולא מתועד מידע חדש על ידי הנהלת בתי המשפט. על כן, דרישת העותר כי הנהלת בתי המשפט תחדל מאיסוף מידע על אזרחים המתבטאים נגד שופטים אינה מגלה עילה להתערבות, שכן בנקודת הזמן הנוכחית לא נאסף מידע והמשיבים גם התחייבו כי המשך הטיפול ייעשה בהתאם למסקנות הצוות שהוקם לבחון את הנוהל ואישור הגורמים המוסמכים. גם דרישותיו של העותר כי המשיבים יאתרו אזרחים ששמם מופיע במאגר ויידעו אותם, וכי יפורסם דו"ח ציבורי אינן מגלות כל עילה להתערבות שיפוטית. בשלב זה, בו עבודת הצוות קרובה לשלבי סיום, העתירה עודנה מקדימה את זמנה.