בג"ץ 1/49 בז'רנו ואח' נ' שר המשטרה ואח'

אולי יעניין אותך גם

מתכונת העיון הראויה בתיקים היסטוריים צריכה להיות בדרך של עיון "דיגיטלי" בתיק (החלטה, ביהמ"ש העליון, הרשם רון גולדשטיין):

העובדות: בקשה לעיון בתיק ביהמ"ש שבו ניתן פסק-הדין בבג"ץ 1/49, לצורך מחקר אקדמי. פסה"ד ניתן בימיה הראשונים של המדינה ועיגן בשיטתנו המשפטית את ההגנה על חופש העיסוק. 

נפסק: מפאת חשיבותו ההיסטורית של ההליך, אין מניעה על פני הדברים להתיר את העיון בו לצורך מחקר אקדמי, וזאת בשים לב להוראות תקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), התשס"ג-2003. יש לבצע בזהירות רבה את כל הפעולות הנוגעות לאיתור התיק, הבאתו לביהמ"ש והטיפול בו לצורך ההכרעה בבקשת העיון, פן ייפגע תיק חשוב והיסטורי זה, אשר מצבו הפיזי רעוע ודפיו הולכים ומתפוררים ככל שנוקפות השנים. אלא שאין זה אפשרי מבחינה מעשית לבצע את אותן פעולות מבלי לפגוע במצבו של התיק.

אין ספק כי בידי גנזך המדינה אמצעים לשימור תיקים היסטוריים וליצירת התנאים הנאותים המאפשרים את העיון בהם. עם זאת, בשל העובדה כי העיון כרוך במגע פיזי עם התיקים, הרי שלא ניתן להתעלם מן העובדה כי מצבם הפיזי של תיקים רבים הולך ונפגע, בסופו של דבר, בשל הצורך לטפל בבקשות עיון כגון זו. נראה כי מתבקשת חשיבה מחודשת לגבי אופן העיון בתיקים היסטוריים. ביהמ"ש נדרש להציב לנגד עיניו לא רק את האינטרס של מבקש העיון ואת זה של הצדדים להליך, אלא גם את הצורך לשמר לטובת הדורות הבאים נכסי צאן ברזל של המשפט הישראלי.

מתכונת העיון הראויה בתיקים היסטוריים אשר מצבם הפיזי רעוע, צריכה להיות ככלל, בכפוף למקרים חריגים, בדרך של עיון "דיגיטלי" בתיק. לנוכח ההתפתחות הטכנולוגית של השנים האחרונות הרי שהעלות הכספית הכרוכה בסריקת תיקים ישנים ובשמירתם כקובץ ממוחשב באמצעי דיגיטלי נמוכה לאין שיעור מזו שהייתה בעבר. פתרון הסריקה של התיק אינו כרוך עוד, כפי שהיה פעם, בהקצאת משאבים בלתי סבירה מצד הרשות הציבורית. מתכונת עיון דיגיטלית זו מעוגנת בתקנות העיון הקובעות כי משמעות הדיבור "עיון" הינה בין היתר - "קבלת פלט מחשב". יש להיעתר לבקשה במובן זה שמבקש העיון רשאי לעיין בקובץ ממוחשב שיכלול סריקה דיגיטלית של התיק.