ת"ק 26090-02-19 שריד נ' איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ

אולי יעניין אותך גם

הודעות תזכורת על סיום תקופת הביטוח אינן "דבר פרסומת" (פסק-דין, תביעות קטנות נתניה, הרשמת אפרת רחלי מאירי):

העובדות: התובע רכש פוליסת ביטוח לרכב מהנתבעת. לטענתו, הנתבעת שלחה לו 22 דברי פרסומת (מסרונים והודעות דוא"ל) בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, ולחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. הנתבעת טענה, בין היתר, כי התובע הסכים לקבלת דברי דואר מהנתבעת וכן כי ההודעות שנשלחו הן הודעות התראה על מועד סיום פוליסות הביטוח, שנשלחו בהתאם לחוק [עניין שניר - ת"ק 33218-12-16].

נפסק: חוזר המפקחת על הביטוח מחייב את הנתבעת להודיע לציבור מבוטחיה על סיומה הקרב של תקופת הביטוח ואת הצורך בקבלת הסכמתו לשם חידושה של הפוליסה. מדובר בתזכורת בלבד לצורך החידוש המחויבת לפי חוק לשם המשך הכיסוי הביטוחי תחת רצף ביטוחי, ללא הזמנת התובע לרכוש דווקא אצל הנתבעת את השירות. אין מדובר ב"דבר פרסומת" האסור לשיגור לפי סעיף 30א לחוק התקשורת. 

גם אם לתובע נגרמה אי נוחות, אין היא מגיעה כדי הטרדה או הצקה ומשכך אינה מזכה בפיצוי מכוח חוק הגנת הפרטיות. אין באותן הודעות כדי ליצור את אותה אי נוחות הגורמת ללחץ, למבוכה, לדאגה ולפגיעה בשלווה העולים כדי הטרדה או משום פגיעה בפרטיות או בצנעת חייו האישיים של אדם. התביעה נדחתה.