ת"א 5265-03-17 יצחק נ' שוורץ

אולי יעניין אותך גם

התובע והנתבע יתקזזו ביניהם על לשון הרע בפרסומים שביצעו האחד כנגד השני (פסק-דין, שלום פ"ת, השופטת אשרית רוטקופף): 

העובדות: תביעות הדדיות בגין פרסומים באתר ובפייסבוק, לגביהם נטען כי הם מהווים לשון הרע לפי חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965. התובע (והנתבע שכנגד) הוא עיתונאי ועורך האתר "News 1". הנתבע (והתובע שכנגד) הוא עו"ד. התובע טען כי הנתבע ניצל חקירה משטרתית כדי להציג את התובע כחשוד בביצוע עבירות, וזאת במסגרת שני פרסומים כוזבים בפייסבוק. התביעה שכנגד עסקה בפרסומי התובע על אודות הנתבע.

נפסק: שני פרסומי הנתבע עולים כדי לשון הרע כלפי התובע. יש בפרסומים כדי להטיל כתם באישיות התובע, כאדם פרטי ובעיקר ביושרו המקצועי כעיתונאי וכעורך גוף תקשורת. לנתבע לא עומדת הגנת הבעת הדעה (סעיף 15(4) לחוק) ביחס לפרסומים. אין בהתנסחות כל הפרדה בין עובדות לדעות. הנתבע יפצה את התובע ב-15,000 ש"ח עבור כל אחד מפרסומי הפייסבוק ובסה"כ 30,000 ש"ח.

חלק מפרסומי התובע בשתי הכתבות על אודות הנתבע מהווים לשון הרע. כל אדם סביר היה מבין מהדברים כי הנתבע הוא אדם לא ישר ולא הגון שהתנהלותו מאופיינת בביצוע עבירות פליליות. ברי כי הדברים עלולים להטיל כתם כבד באישיותו של הנתבע, כאדם פרטי ובעיקר על רקע מקצועו כעו"ד. אין לקבל את טענת התובע לתחולת הגנת "אמת בפרסום". התובע יפצה את הנתבע ב-15,000 ש"ח עבור כל אחת משתי הכתבות ובסה"כ 30,000 ש"ח. כל צד יישא בהוצאותיו.