תא"מ 455-07-17 פלג-ישומי תוכנה בע"מ נ' מטאורה ויאג'י ישראל בע"מ

התובעת לא פירטה בהסכם את תכונות התוכנה והנתבעת היתה רשאית לבטלו (פסק-דין, שלום פ"ת, השופטת עדנה יוסף-קוזין):

העובדות: התובעת עוסקת בפיתוח ושיווק מוצרי תוכנה בתחום התיירות. הנתבעת עוסקת בתחום התיירות. הצדדים התקשרו בהסכם במסגרתו סיפקה התובעת לנתבעת תוכנה לניהול שירותי תיירות. התובעת התקינה את התוכנה אצל הנתבעת, אך בעיצומה של הדרכת השימוש ביטלה את ההתקשרות ולא שילמה את התמורה שהוסכמה, בטענה שהתוכנה אינה מתאימה למוסכם, כיוון שלא ניתן להפיק באמצעותה דו"ח ציוות חדרים (Rooming List). התובעת טענה כי עמדה בהתחייבויותיה והבהירה לנתבעת קודם ההתקשרות כי התוכנה אינה מפיקה דוחות כאמור.

נפסק: לצדדים גרסאות סותרות בשאלה אם התובעת הבהירה לנתבעת, קודם להתקשרות, כי התוכנה של התובעת אינה עורכת דו"ח ציוות חדרים. יש להעדיף את גרסת הנתבעת על פני גרסת התובעת ולקבוע כי הנתבעת העלתה בפני התובעת, טרם ההתקשרות, כי התכונה הנ"ל בתוכנה, שהיא מהותית לנתבעת, דרושה לה וכי הנתבעת התקשרה עם התובעת בהסתמך על מצג התובעת כי התוכנה מספקת את המענה הנדרש. 

ההסכם, שנערך על ידי התובעת, היה לקוי. התובעת נמנעה מלפרט בהסכם את תכונות המוצר ולא צירפה מפרט שבו ניתן יהיה לראות את הפונקציות של התוכנה ותוצריה. אם הייתה עושה כן, לכתחילה הנתבעת לא הייתה מתקשרת עם התובעת משום שהמוצר לא התאים לצרכיה כלל. בנסיבות אלה, עסקינן באי התאמה לפי סעיף 11 לחוק המכר, עליה הנתבעת הודיעה לתובעת מיד עם גילוייה, טרם השלמת ההדרכה וטרם השימוש בתוכנה, ובגינה הנתבעת הייתה זכאית לבטל את ההתקשרות.

המוצר שסופק בפועל לא תאם את צרכי הנתבעת. אין מדובר באי התאמה בעניין שולי, אלא אי ההתאמה מהותית ובסיסית. ההסכם נערך על ידי התובעת ונוסח על ידה. אם התובעת הייתה מפרטת בהסכם או במפרט את מאפייני התוכנה וביצועיה, מלכתחילה ההסכם לא היה נחתם על יד הנתבעת משום שהיא הייתה מגלה שהמוצר לא מתאים לה. הימנעות התובעת מפירוט כאמור משרתת את התובעת במובן זה שהוא מותיר בידיה "את כל האופציות פתוחות" ובכלל זה אספקת מוצר שלא תואם את צרכי הנתבעת. התנהלות זו לוקה בחוסר שקיפות ואף חוסר הגינות.

הנתבעת לא עשתה בתוכנה כל שימוש. התובעת נטלה את התוכנה בחזרה לידיה. מדובר במוצר מדף שלא דרש פיתוחים או התאמות לנתבעת. הנתבעת אף רכשה מוצר אחר שהתאים לצרכיה במקום אחר. התביעה נדחית. התובעת תשלם את הוצאות הנתבעת בסך 5,000 ש"ח.